Ve Vojenském skanzenu Smečno mají několik modelů Pragy V3S.Vyřazený autobus od Arrivy dobrovolníci natřeli nazeleno a uvnitř mají expozici s armádními předměty.Protichemická V3S s cisternou - určená "k odstraňování následků po napadení zbraněmi hromadného ničení".Klasická Praga V3S v maskovacím zbarvení.DVS-8 na podvozku Tatry 805, vůz určený k hasičským zásahům.Autojeřáb na podvozku Pragy V3SAreál skanzenu kdysi býval sad.UAZ Buchanka ve vlastnictví Milana Klímy.Vyprošťovací tank VT-55/A...... a minový ukladač MU-90 na podvozku BVP.Obojživelné obrněné vozidlo BRDM-2. Na zádi má vrtule pro pohon ve vodě.V autobusu je expozice. Prý je to nejlevnější způsob, jak ji chránit před hlodavci a také těmi, kteří by si chtěli něco odnést domů.Děti si mohou masky vyzkoušet.Expozice je sestavena převážně z toho, co lidé skanzenu věnovali.Leží tu různé masky, protichemické obleky, dozimetry, polní telefony a další armádní předměty.Model bunkru, který ukazuje, jak se řopíky stavěly.Zdejší malá betonová pevnost je jednou z mála, která se na takzvané Pražské čáře dochovala.Vlajka je dobová z roku 1938, bunkrem provádějí dobrovolníci ze skanzenu.Polní guláš v přípravě.Milan Klíma a nejmladší dobrovolník ve skanzenu, čtrnáctiletý Dominik.Železná opona, špačkárna se teprve musí postavit na kovové sloupy.Jde o jedinou expozici železné opony ve středních Čechách, jinak se na ni musíte podívat k hranicím, třeba na Šumavu.Ve skanzenu vás provezou pancéřovanou Pragou V3S PLDvK, zbraní používanou Československou lidovou armádou.Sednout si můžete na střechu…… ze které svět vypadá takhle.
NaN/30