Na snímku z roku 1958 chvíle zábavy během revolučního tažení.
Na snímku z roku 1958 chvíle zábavy během revolučního tažení.
29/57