Nejznámější podobizna Che Guevary vznikla 5. března 1960. Fotografie vznikla pro kubánské noviny Revolución a dodnes je známá pod pojmenováním Guerrillero Heroico čili Hrdinný partyzán.
Nejznámější podobizna Che Guevary vznikla 5. března 1960. Fotografie vznikla pro kubánské noviny Revolución a dodnes je známá pod pojmenováním Guerrillero Heroico čili Hrdinný partyzán.
33/57