Několik dílčích úspěchů s partyzány zaznamenal, ale jejich skupina měla v patách tisíce bolivijských vojáků...
Několik dílčích úspěchů s partyzány zaznamenal, ale jejich skupina měla v patách tisíce bolivijských vojáků...
47/57