Mapa rychlosti internetu v ČR

Mapa rychlosti internetu
Zoom buttonPro zvětšení mapy klikněte na obrázek

Jsme si vědomi, že digitální služby nikdy nedosáhnou svého potenciálu bez kvalitní infrastruktury. Ani sebelepší vysokorychlostní síť však nenajde využití, pokud lidé nemají zájem o moderní obsah. Investice do infrastruktury tedy dávají smysl v okamžiku, kdy existuje jak zájem uživatelů, tak i zajímavý a moderní digitální obsah. Obojího je podle našeho názoru v České republice dostatek. Proto bychom s odstupem roku a půl chtěli opět poskytnout objektivní pohled na reálnou rychlost internetu v České republice.

Již podruhé jsme se proto rozhodli zveřejnit výsledky našeho interního měření rychlosti připojení českých uživatelů k internetu. Z námi naměřených dat vyplývá, že se 84 % Čechů k internetu připojuje rychlostí nižší než 10 Mbit/s. Existují jen jednotky případů, které mají internet rychlejší než je 100 Mbit/s. Za poslední rok a půl tak nedošlo k žádnému reálnému posunu směrem k naplnění cíle Evropské komise, podle kterého má do roku 2020 být 50 % domácností pokryto internetem s rychlostí alespoň 100 Mbit/s a 100 % populace rychlostí 30 Mbit/s.

V Seznam.cz se domníváme, že pro rozvoj a podporu digitálního průmyslu je funkční vysokorychlostní internet nezbytností. Nedostatečná kvalita internetu negativně ovlivní nejen ekonomiku, ale také vzdělávání, služby státní správy pro obyvatele a řadu dalších oblastí. Více si o našem postoji a důvodu zveřejnění Mapy rychlosti internetu můžete přečíst ve zprávě na našem P&A blogu.

Na těchto stránkách pak najdete výsledky obou našich měření. Jsou rovněž k dispozici ve strojově čitelném formátu, aby nezůstaly pouhým pasivním datovým zdrojem a mohly být v případě zájmu kohokoliv dalšího dále využívány. Zároveň nabízíme související informace ke způsobu sběru dat a metodice jejich zpracování. Názory na provedené měření a podněty k dalšímu zlepšení můžete zasílat na adresu: mapa.rychlosti@firma.seznam.cz.

Výsledky druhého měření v kostce

Analýza našich dat potvrdila, že se rychlost internetu v ČR ani po roce a půl, kdy Seznam.cz uskutečnil první měření, nezměnila. I tehdy k výsledkům vydal tiskovou zprávu. Průměrné rychlosti nižší než 10 Mbit/s dosahovalo celkem 84 % přípojek (tj. 819 036) a v rozmezí od 10 do 30 Mbit/s se jich připojovalo mírně přes 14 % (tj. 140 339). Na rychlost 30 a více Mbit/s dosáhla pouhá 2 % přípojek (tj. 21 338), přičemž podle přijaté strategie Digitální Česko 2.0 by měly mít tuto rychlost do roku 2020 všechny domácnosti v České republice. Průměrné rychlosti převyšující 100 Mbit/s pak dosáhlo 0,01 % přípojek, tedy přesně 141 IP adres.

Co se týče minimálních rychlostí, tak z měření vyplynulo, že 70 % z 980 854 analyzovaných IP adres mělo ve sledovaném období aspoň jedenkrát po dobu 5 minut nižší rychlost než 2 Mbit/s a 94 % přípojek ji mělo nižší než 30 Mbit/s. Naopak maximální rychlost vyšší jak 100 Mbit/s si aspoň jednou na 5 minut ve sledovaném období užilo jen 0,24 % přípojek, zatímco na své maximum mezi 30 a 100 Mbit/s dosáhlo 10 % přípojek. Celkem 15 % IP adres pak ani na 5 minut nedosáhlo na rychlosti 2 Mbit/s. Seznam.cz také stanovil medián průměrné rychlosti internetu v České republice, který je za 22 dnů měření 3,86 Mbit/s. Medián maximální rychlosti ukázal na 7,32 Mbit/s, zatímco minimální na 0,89 Mbit/s. V přiložených datech je možné se podívat i na průměrné maximální rychlosti, které jsou srovnatelné s daty, které celosvětově sbírá společnost Acamai. Srovnání obou datových zdrojů najdete například v článku na digiczech.eu.

Dodejme, že data byla opět sbírána z takzvaných provozních logů. Oproti předchozímu měření, kdy byla sledována data ve večerní špičce od 17. do 21. hodiny, je tentokrát Seznam.cz sledoval po pětiminutových úsecích po celý den, a to po dobu 22 dní (od 9. do 30. srpna 2016). Každá IP adresa mohla mít maximálně 12 pětiminutových úseků za 1 hodinu, celkově tedy mohla v tomto měření jedna IP adresa získat maximálně 6 336 záznamů. V uvedeném období bylo zachyceno 1 017 329 unikátních IP adres, ke kterým získal Seznam.cz 17,7 milionů záznamů, přičemž nejvíce jich pocházelo dle GEO IP z Prahy, konkrétně 292 036, a naopak nejméně z Jihočeského kraje, přesně 19 384. Po odstranění záznamů mimo Českou republiku zůstalo k analýze již zmiňovaných 980 854 IP adres, u kterých Seznam.cz agregoval minimální, maximální a aritmeticky průměrné hodnoty.

Zdrojová data: Mapa rychlosti internetu v ČR
Stáhnout
Histogramy: Mapa rychlosti internetu v ČR
Stáhnout