Petr Minář

Už ve škole černé tečky v třídnici (není pionýr, otec úředník). Pro protisocialistické postoje zařazen StB do Evidence zájmových osob EZO. Volič Petra Pavla.