Ochrana soukromí v prohlížeči Seznam.cz

Tyto zásady ochrany soukromí popisují funkce, které se týkají prohlížeče Seznam.cz. Veškeré osobní údaje, které budou společnosti Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685 (dále jen Seznam), poskytnuty nebo uloženy ve vašem Seznam účtu, budou používány v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí v prohlížeči Seznam.cz.

V tomto upozornění ve věci ochrany soukromí výrazem prohlížeč označujeme všechny níže uvedené produkty ze skupiny produktů prohlížeče od Seznam.cz. Na případné rozdíly zásad ochrany soukromí pro různé produkty jasně upozorníme.

 1. Definice
  1. Soubory cookie a podobné technologie

   Soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků, který je poslán vašemu počítači při prohlížení webové stránky. Při další návštěvě soubor cookie webové stránce umožní rozpoznat váš prohlížeč. Pomocí souborů cookie lze uložit uživatelská nastavení a další údaje. Některé funkce nebo služby na webových stránkách však bez souborů cookie nemusí fungovat správně.

  2. Seznam účet

   K přístupu k některým našim službám je třeba si zaregistrovat Seznam účet. Tyto informace o účtu budou použity k ověření při přístupu ke službám a budou účet chránit proti neoprávněnému přístupu jiných uživatelů. Svůj Seznam účet můžete kdykoliv upravit nebo vymazat v nastavení vašeho Seznam účtu.

  3. Protokoly serverů

   Když navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, typu prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč.

 2. Režimy prohlížeče

  Chcete-li Seznam prohlížeč používat, nemusíte poskytovat žádné osobní údaje. Prohlížeč však podporuje různé režimy, které umožňují změnit nebo vylepšit procházení. Míra ochrany soukromí se liší v závislosti na použitém režimu prohlížeče.

  1. Základní režim prohlížeče

   V základním režimu prohlížeče se informace ukládají místně ve vašem systému, neodesílají se na servery společnosti Seznam a společnost Seznam k nim nemá přístup.

   Může se jednat o následující informace:

   • Informace o historii prohlížení. Prohlížeč ukládá například adresy navštívených stránek, soubor mezipaměti s textem, obrázky a dalšími zdroji z nich.
   • Seznam oprávnění, která jste udělili webovým stránkám.
   • Miniatury snímků obrazovek stránek, které nejčastěji navštěvujete.
   • Soubory cookie nebo data z webů, které navštěvujete.
   • Záznamy o tom, co jste z webů stahovali.
   • Osobní údaje a hesla, která vám pomohou vyplňovat formuláře a přihlašovat se na navštívených stránkách.
   • Informace o názvu wifi nebo IP adrese a poloze, a to po dobu maximálně 5 dní.

   V základním režimu se odesílají do společnosti Seznam informace o navštívených stránkách v případě, že využíváte funkce, které vyžadují diagnostiku URL (pomocník Krasty, překladač, data diagnostiky…). Tyto informace se neukládají ve vašem systému. Funkce, které vyžadují diagnostiku URL, můžete vypnout v nastavení prohlížeče.

   Tyto informace můžete spravovat několika způsoby:

   • Můžete smazat informace v historii prohlížení. Informace v historii prohlížení smažete kliknutím na ikonu popelnice v historii prohlížení, dostupnou z menu prohlížeče.
   • Své soubory cookie a data webů můžete vymazat v nastavení prohlížeče dostupné z menu prohlížeče.
   • V nastavení můžete vypnout funkce, které vyžadují diagnostiku URL adresy.

   Osobní údaje, které Seznam prohlížeč ukládá, nejsou odesílány do Seznamu. Odesílat se budou pouze v případě, že se přihlásíte do Seznam prohlížeče.

   Jak Seznam prohlížeč s vašimi informacemi zachází:

   1. Informace pro provozovatele webových stránek. Weby, které v prohlížeči navštívíte, automaticky obdrží standardní informace protokolu, včetně IP adresy vašeho systému a dat ze souborů cookie nebo podobných technologií.
   2. Poloha. Za účelem získání geograficky relevantnějších informací vám Seznam prohlížeč umožňuje sdílet s weby svoji polohu. Bez vašeho svolení nebude vaše poloha sdělena a využita k jiným účelům než jsou geolokační služby Seznam prohlížeče, které souhlas s poskytnutím polohy nevyžadují (Asistent Krasty a služby Počasí). Pro získání polohy může Seznam prohlížeč odesílat následující informace:
    • údaje o nejbližších směrovačích sítí Wi-Fi,
    • identifikátory nejbližších vysílačů mobilní sítě,
    • informace o síle signálu sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě,
    • IP adresu, která je aktuálně přiřazena vašemu zařízení.

    Společnost Seznam nemá žádnou kontrolu nad weby třetích stran ani nad jejich postupy v oblasti ochrany soukromí. Při sdílení své polohy s weby proto buďte opatrní.

    K určení Vaší polohy využívá společnost Seznam Google Maps API. Její užití se řídí smluvními podmínkami dostupnými zde: https://developers.google.com/maps/terms a Privacy Policy dostupnými zde: http://www.google.com/policies/privacy/. Seznam prohlašuje, že údaje o uživatelově lokaci nebudou předány společnosti Google Ireland Limited v podobě, ve které by společnost Google mohla identifikovat konkrétního uživatele.

   3. Aktualizace. Seznam prohlížeč na servery Seznamu pravidelně odesílá informace za účelem provádění funkcí, jako je kontrola aktualizací a stavu připojení, ověření aktuálního času a odhad počtu aktivních uživatelů.
   4. Funkce vyhledávání. Při vyhledávání v adresním řádku v Seznam prohlížeči se zadané znaky odesílají do vašeho výchozího vyhledávače (a to i před stisknutím klávesy Enter). Vyhledávači tak při vyhledávání a procházení může automaticky nabízet výrazy nebo adresy URL, které byste mohli hledat. Pokud jste přihlášeni k webu od Seznamu nebo do Seznam prohlížeče, vyhledávací dotazy zadané do adresního řádku Seznam prohlížeče se mohou ukládat do vašeho Seznam účtu.
   5. Služba zobrazování návrhů. Návrhy jsou založeny na souvisejících vyhledáváních na webu, historii prohlížení, popularitě webů a uložených oblíbených webech. Pokud váš výchozí vyhledávač poskytuje funkci zobrazování návrhů, prohlížeč odešle text zadaný do adresního řádku výchozímu vyhledávači.
   6. Statistiky využití a zprávy o selhání. Společnosti Seznam můžete odesílat statistiky využití a zprávy o selhání, a pomoci nám tak vylepšovat naše služby. V Seznam prohlížeči je odesílání statistik využití a zpráv o selhání ve výchozím nastavení zapnuto. Statistiky využití obsahují informace, jako jsou předvolby, kliknutí na tlačítka a využití paměti. Statistiky využití obsahují adresy webových stránek. Zprávy o selhání obsahují informace o systému v době selhání a mohou obsahovat adresy webových stránek nebo identifikaci uživatele (e-mailovou adresu, kterou je uživatel do prohlížeče přihlášen) a identifikátory v Seznam prohlížeči. Souhrnné, neosobní informace ze zpráv o selhání můžeme sdílet se třetími stranami.
   7. Ostatní služby od Seznamu. Seznam prohlížeč může v prohlížeči nabízet také další webové služby od Seznamu nebo jeho části. Pokud například navštívíte stránku v jiném jazyce, Seznam prohlížeč provede diagnostiku jazyku a nabídne vám možnost odeslat text do Seznamu k překladu. Přihlásíteli se do e-mailové schránky od Seznamu v prohlížeči, Seznam prohlížeč provede diagnostiku jazyku e-mailové zprávy a nabídne vám možnost odeslat cizojazyčný text e-mailové zprávy do Seznamu k překladu. Technologie, kterou Seznam prohlížeč pro vypracování překladu využívá, je plně automatická a neumožňuje přístup k obsahu e-mailu fyzickým osobám. Originální ani přeložený text e-mailové zprávy se v Seznam prohlížeči neukládá.

   Identifikátory v Seznam prohlížeči

   Seznam.cz prohlížeč zahrnuje řadu identifikátorů, které jsou potřeba k zajištění podpory různých funkcí a chodu prohlížeče. Při prvním spuštění prohlížeče je vygenerovaný unikátní identifikátor dané instance prohlížeče, který nepřiřazujeme k osobním údajům. Ten slouží ke sledování počtu instalací, sledování sekvence událostí, měření funkcí a propagací. Tento identifikátor dále využíváme pro testování funkcí, kdy některé nové funkce zpřístupníme omezenému počtu uživatelů. Pokud například používáte zprávy push, vytvoří se identifikátor, který umožní zasílat vám sdělení.

  2. Režim prohlížeče s přihlášením

   Pokud se do Seznam prohlížeče přihlásíte pomocí Seznam účtu, vaše osobní údaje o procházení a informace ze základního režimu prohlížeče se uloží na servery společnosti Seznam a synchronizují se do vašeho účtu.

   Může se jednat mimo základní režim prohlížeče o následující typy informací:

   • oblíbené položky,
   • hesla v šifrované podobě a údaje automatického vyplňování,
   • další nastavení prohlížeče

   Tato nastavení se vám automatickou načtou pokaždé, když se do Seznam prohlížeče přihlásíte na jiných počítačích a zařízeních. Typy informací, které se budou synchronizovat, můžete vybrat v nastavení přihlášení.

   Jak Seznam prohlížeč zachází s vašimi informacemi, pokud jste do něj přihlášeni

   Společnost Seznam.cz tato data používá k vývoji nových funkcí, aplikací a služeb a ke zlepšování celkové kvality existujících produktů a služeb.

  3. Anonymní režim prohlížeče

   V anonymním režimu prohlížeče se neukládá historie prohlížení do prohlížeče.

 3. Postupy týkající se Bezpečného prohlížení

  Abychom ochránili uživatele před návštěvou nebezpečných a podvodných stránek, nabízí Seznam prohlížeč funkci Bezpečného prohlížení. Bezpečné prohlížení přenáší informace o podezřelých webech mezi prohlížečem a servery Seznamu.

  Jak funguje Bezpečné prohlížení

  Prohlížeč pravidelně kontaktuje servery Seznamu a stahuje nejnovější seznam pro Bezpečné prohlížení, který obsahuje známé phishingové a malwarové stránky. Tento seznam vzniká ve spolupráci s různými institucemi, jako jsou např. banky. Nejnovější kopie seznamu se ukládá místně v systému.

  U každého vámi navštíveného webu prohlížeč zkontroluje, zda není uveden na seznamu Bezpečného prohlížení, který je uložen ve vašem systému. Jestliže se na seznamu nachází, prohlížeč informuje uživatele o nebezpečnosti stránky a její načtení zablokuje.

  Seznam prohlížeč pomocí technologie Bezpečné prohlížení může kontrolovat váš počítač a vyhledávat v něm nežádoucí software, který by mohl narušovat zabezpečení a stabilitu prohlížeče.  Tyto zásady ochrany soukromí jsou účinné od 19. 10. 2017.