Klientská zónaSeznam.cz

Pravidla užití ověření

Zde si můžete stáhnout logo Ověření. Při jeho užití se prosím respektuje pravidla níže.

Je povoleno

 • Umístit webové logo Ověření na webových stránkách společnosti, která je vlastníkem tohoto ověření, a to kamkoliv dle potřeby.
 • Uvádět vlastnictví loga Ověření ve svých materiálech, tiskových zprávách a jiných komunikačních kanálech.
 • Při použití ověření v tiskových a jiných než webových materiálech platí stejná pravidla jako pro webový ověřená.

Není povoleno

 • Zasahovat do grafické podoby webového loga Ověření, upravovat jeho barevnost či jakkoliv jinak webové logo Ověření upravovat.
 • Deformovat webové logo Ověření či jinak upravovat poměr stran.
 • Používat webové logo ověření jinde nežli je výslovně povoleno.
 • Upravovat či jakkoliv jinak měnit prvky vně webového loga Ověření, všechny dostupné varianty dodá společnost Seznam.cz, a. s.
 • V okolí 70 px kolem webového loga Ověření zobrazovat jakékoliv jiné prvky.
 • Jakkoliv zasahovat do HTML kódu přiděleného ověření.
 • Upravovat či kamkoliv jinam směrovat URL odkaz přidělený s webovým logem Ověření (seznam ověřených agentur)
 • Zobrazovat webové logo Ověření na stránkách společnosti, které Seznam.cz, a. s. webové logo Ověření neudělil nebo se napřímo nedotýká činnosti splňující podmínky pro získání webového loga Ověření.
 • Zobrazovat webové logo Ověření na stránkách, které jsou v rozporu se zákonem České republiky a obsahují nebo propagují hazardní hry, sexuální obsah či podbízejí k užívání alkoholu, tabáku a drog, jsou v rozporu s dobrými mravy či hanlivě nebo jakýmkoliv jiným způsobem znevažují jiné osoby.
 • Vkládat webové logo Ověření do názvu své společnosti, obchodního názvu, produktu, služby, domény nebo sloganu.
 • Zobrazovat webové logo Ověření jako výrazný prvek na svých webových stránkách tak, aby vzbuzoval dojem jakéhokoliv jiného vztahu se společností Seznam.cz, a. s., či jako autora obsahu dané webové prezentace nebo jako reprezentanta názorů a postojů společnosti držící toto ověření.
 • Používat Ověření (textově i graficky) ve spojení se slovem certifikace, certifikovaný, certifikát, apod.