Klientská zónaENSeznam.cz

Mobilní reklama

Mobilní zařízení jsou stále důležitější součástí každodenního života. Ani ve svých kampaních byste je neměli opomenout.

Proč používat mobilní reklamu

  • Jednoznačný posun v chování lidí, kteří stále více obsahu zhlédnou na mobilních zařízeních, posiluje roli mobilní reklamy.

  • Dělá z ní nutnou součást každé kampaně. Ať už na čistě mobilních pozicích, nebo hybridních plochách, kde se inzerce zobrazuje na počítači i mobilu.

  • Podíl zobrazených stránek na obsahových službách Seznamu v roce 2019: Novinky.cz 65 %, Seznamzpravy.cz 56 %, Super.cz 58 %, Sport.cz 59 %

  • Roli mobilu v nákupním chování lidí opakovaně potvrdil i průzkum Seznamu, poslední z dubna 2019. Více než ¾ lidí, kteří využívají internet v mobilu, používá mobil i při nákupu zboží. Častěji ho využívá mladší a střední generace (15-44 let).

    Největší podíl uživatelů nakupuje přes mobil drobné zboží jako lístky na hromadnou dopravu a vstupenky/vouchery. Velmi rozšířený je také nákup oblečení a doplňků.

    Téměř čtvrtina lidí tráví nejvíce času na mobilu hledáním produktů, které si chtějí koupit.

    Data: Výzkum Seznam.cz „Reklamy a nakupování v mobilu 2019“ z dubna 2019. Výzkumu se zúčastnilo 1060 respondentů, z nich využívá 826 internet v mobilu. Veškeré výsledky jsou zpracovány za tuto skupinu: Uživatelé Seznamu starší 15 let, kteří využívají internet v mobilu.

Podíl mobilních RU na obsahových službách Seznam.cz v roce 2019

Obrazek: hybrindni plochy

(Data NetMonitor – Březen 2019)

Hybridní plochy

Obrazek: hybrindni plochy

Zvýšená návštěvnost z mobilních zařízení se netýká jen čistě mobilních ploch ale i tzv. hybridních, které se vydávají na počítač i mobil společně. Typicky se jedná o oblíbenou pozici Rectangle, která se chová responzivně. Při výdeji na počítači se použije velikost 970×310 a na mobilu se zobrazí 300×250. Výsledky potvrzují, že použití formátů přirozených pro dané zařízení zvyšuje účinnost.

Rich media

Významnou součástí mobilní reklamy na Seznamu jsou rich media. Mobilní zařízení jsou ideální k interakci s lidmi a inzerce v tom rozhodně není pozadu. Vhodně zvoleným interaktivním formátem dosáhnete většího zapojení potenciálního zákazníka. Ať už s využitím našich šablon, nebo individuálním řešením.

Programatický nákup – RTB a Sklik

Všechny mobilní plochy na Seznamu podporují programatický nákup prostřednictvím Skliku i v rámci RTB. A to jak v otevřené aukci, tak v rámci privátních dealů.

Více informací o nákupu prostřednictvím RTB najdete v návodu.

V případě nákupu přes Sklik získáte informace v nápovědě.

Mobilní inzerce na Seznam.cz

Konkrétní informace o aktuální nabídce mobilních ploch na Seznamu najdete u jednotlivých služeb v sekci „Kde můžete být vidět“ na hlavní stránce.