Klientská zónaENSeznam.cz

Cílení a data

U cílené reklamy je obchodní sdělení zaměřeno na specifickou (cílovou) skupinu zákazníků. Ta může být definována na základě různých charakteristických rysů jako pohlaví, věk, životní styl, ale také například chováním uživatelů na webu klienta. V RTB dokážeme všechny tyto informace změřit a smysluplně využít.

cileni

Chytré využití kampaňových dat

Běžící kampaň generuje tzv. kampaňová data a ta můžeme v RTB využít k dalšímu cílení.

Storytelling

V RTB jsme schopni nejen změřit, že se někomu reklama zobrazila (a kolikrát), ale dokážeme s touto informací dále pracovat. Díky schopnosti identifikovat uživatele, kterému jsme reklamu zobrazili, dokážeme klíčové sdělení rozdělit a komunikovat jej postupně formou storytellingu (více v případové studii Palírna U Zeleného stromu a SUBARU).


Lookalike

Podíváme se, jak vypadají Vaši zákazníci, a budeme oslovovat uživatele s podobným profilem.

Retargeting

V RTB jsme schopni vytvářet různé remarketingové strategie. Odlišnou kreativou jsme schopni oslovovat uživatele, kteří se s produktem teprve seznamují, a jinou ty, co už začali transakci.

Seznam data

Cílená reklama RTB využívá všechny dostupné zdroje dat, které má Seznam k dispozici. Shrnutí všech možností naleznete v sekci věnované cílení.

Cílení na míru

V RTB jsme schopni vytvářet cílení na míru, které kombinuje všechny dostupné zdroje (vyhledávání, aktivita na tématicky zaměřených službách, behaviorální cílení apod).