Client zoneCZSeznam.cz

Terms and conditions

Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2022

Obchodní podmínky Seznam (PDF)

Business terms and conditions valid from 1. 1. 2022

Business terms and conditions Seznam (PDF)