Onemocněli jste novým koronavirem?

Prosím, pomozte nám zastavit šíření nemoci

Komu je tato stránka určena?

Tato stránka je určena lidem, kteří onemocněli nemocí COVID-19 a přejí si nám pomoci v zastavení šíření této nemoci mezi osoby, s nimiž se v době své nemoci mohli setkat.

Onemocněl jsem nemocí COVID-19. Proč bych se měl účastnit akce Mapy.cz stopují koronavirus?

Aplikace Mapy.cz poskytuje osobám, které se rozhodly pro tyto účely dát souhlas se sdílením své polohy, funkci automatického trasování. Pokud jste onemocněli nemocí COVID-19, a splňujete některé z podmínek pro automatické trasování, budeme schopni automaticky dohledat přinejmenším některé z osob, které se mohly infikovat v důsledku kontaktu s vámi v době vaší nemoci. Těmto lidem pak můžeme doporučit zahájení preventivní karantény nebo kontaktování odborníků. Takto můžeme společně zpomalit nebo zastavit šíření pandemie.

Jaké podmínky musím splňovat, abych se mohl zapojit?

Automatické trasování je možné, pokud jste uživatelem aplikace Mapy.cz pro operační systémy Android nebo iOS. Není přitom nutné, abyste v aplikaci Mapy.cz dříve povolili sdílení polohy pro tyto účely (i když vaše předchozí zapojení významně zvýší přesnost automatického trasování).
Možnost zapojení pro uživatele služby Google Maps právě připravujeme.

Jak jsou chráněna má data?

Data, která v rámci této stránky zadáváte, s nikým nesdílíme. Nejsou sdílena ani s osobami, které jsou identifikovány v rámci automatického trasování: tyto osoby dostávají pouze upozornění na to, že se setkaly s nemocným, nejsou jim poskytovány žádné informace o jeho identitě, o čase nebo o místě setkání. Vaše data jsou užívána výlučně pro účely automatického trasování, a to na základě vašeho výslovného svolení. Po ukončení epidemie budou všechna poskytnutá data smazána z našich serverů.
V rámci formuláře nám můžete volitelně poskytnout své jméno a zpětný kontakt. Tato data používáme výlučně k ověření vaší anamnézy, a jejich poskytnutí je volitelné. Automatické trasování provádíme i s daty, jejichž poskytovatel zůstává zcela anonymní, přikládáme jim ale o něco nižší váhu.

Kolik času mi zapojení do akce zabere?

Pokud jste uživatelem aplikace Mapy.cz, vše zabere pouze několik minut.
Získání historie polohy ze služby Google Maps zatím není možné.