Hronov
Před 6 měsíci
v Hronově v Seifertově ul. dne 31. 3. 2023 v době od 08:00 do 12:00 hodin.  Konkrétní čísla popisná jsou uvedena v příloze.
Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.
Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem ne SMS.