Hostivice
Před 5 měsíci
Do úterý 11.4.2023 do 11:00 hod. město Hostivice přijímá další nominace na členy komise ekonomické a komise komunikační, informační a mediální.Nominace prosím zasílejte na mailovou adresu sekretariat@hostivice.eu nebo doručte písemně na podatelnu městského úřadu. V nominaci je třeba uvést jméno a příjmení nominovaného, telefonní číslo, mailovou adresu a stručný důvod nominace.