Hronov
Před 5 měsíci
v Hronově v ulicích Nádražní, Hostovského a Havlíčkově dne 27. 4. 2023 v době od 07:00 do 16:00 hodin. Konkrétní čísla popisná jsou uvedena v příloze.
Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.
Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem ne SMS.