Hostivice
Před 5 měsíci
Od dnešního dne budou průběžně z důvodu pokládky nového kabelového vedení NN a úpravy zapojení v trafostanicích probíhat částečné uzavírky v ulicích Cihlářská, Jarní, Zimní, V Koutě a Čsl. armády (chodník). Práce budou probíhat postupně, ukončení podle situace přibližně v polovině měsíce července. Vždy bude zajištěna částečná průjezdnost komunikace. Pokud by zhotovitel termín výrazně zkrátil, budeme Vás informovat. Děkujeme za pochopení.