Detva
Před 5 měsíci
Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve pozýva na tradičné stavanie mája.
16.00 hod. - Fontána pred DK A. Sládkoviča
Privítanie mája - kultúrny program Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Predstavia sa kolektívy a jednotlivci z detvianskych denných centier, spevácka skupina Senior, tanečná skupina Radosť, športový klub Crazy rock Detva, sólisti ZUŠ a folklórnych súborov.
Pozdravenie heligonkárov - vystúpenie heligonkárov.
Stavanie mája - tradičné stavanie mája pri heligónke s chlapcami z detvianskych folklórnych kolektívov.
18.30 hod. - Námestie SNP
Stavanie mája - tradičné stavanie mája pri heligónke s chlapcami z detvianskych folklórnych kolektívov.