Turnov
Před 4 měsíci
Zahájení veřejných zakázek – doplnění rozvodů TUV do bytového domu Přepeřská, víceúčelové hřiště Mašov, komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Hruštice – Károvsko, architektonická studie – dětská skupina.