Hostivice
Před 4 měsíci
Z důvodu servisních prací na vodovodním řadu bude dne 15. 5. 2023 v čase od 11:00 hod až do 14:00 hod (do dokončení oprav) ve vyznačeném území přerušena dodávka pitné vody.
Děkujeme za pochopení