Hostivice
Před 4 měsíci
Z důvodu servisních prací na vodovodním řadu bude dne 15. 5. 2023 v čase od 08:00 hod. až do 12:00 hod. (do dokončení oprav) ve vyznačeném území ulice Komenského přerušena dodávka pitné vody. Gymnázia se tato akce netýká.
Děkujeme za pochopení