Orlová
Před 4 měsíci
Tradiční obřad vítání občánků proběhl v neděli 14. května 2023 v prostorách historické radnice v Orlové-Městě.
Nové občánky přivítal místostarosta Roman Galia, který dětem popřál šťastný a spokojený život.
Novým občánkům a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a šťastné žití v Orlové....