Orlová
Před 3 měsíci
Město Orlová bere environmentální odpovědnost vůči svým občanům, zaměstnancům, obchodním partnerům a široké veřejnosti vážně, proto se podílí na systému sběru, třídění a recyklace odpadních baterií v České republice.
Zapojte se také, přehled nádob, do kterých můžete použité baterie odevzdat, najdete na webu zde....