Orlová
Před 3 měsíci
Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pozice úředník sociálně právní ochrany dětí.
Pracovní náplň:

výkon agendy na úseku sociálně právní ochrany dětí
agenda kolizního opatrovníka a agenda ohrožených dětí

Požadujeme:

minimálně vyšší odborné vzdělání a splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon sociálního pracovníka...