Orlová
Před 3 měsíci
Dovolujeme si vás upozornit, že splatnost místních poplatků za odpad a psy pro rok 2023 je do 31. května 2023.
Uhradit lze na pokladně MěÚ Orlová v pokladních hodinách, bezhotovostně na č. účtu Města Orlová: 107216397/0300, případně můžete využít Portál občana. K získání či ověření platebních údajů (variabilní symbol, částka) k...