Orlová
Před 3 měsíci
Osobnosti města Orlová za rok 2022 byly oceněny ve čtvrtek 25. května 2023 v DDM Orlová.
Během oceňování proběhlo vystoupení dětí z MŠ Karla Dvořáčka, zazpíval pěvecký sbor ZAOLZIE a nechyběla ani módní přehlídka sportů – krasobruslení, karate, volejbal, mažoretky, fotbal, hokej, baseball a tenis.
V oblasti zájmové činnosti by...