Turnov
Před 4 měsíci
Máte ve svém okolí člověka, který se zasloužil o rozvoj města, vytvořil výrazné umělecké dílo nebo hodnotný vědecký počin? Do 30. června můžete navrhnout udělení Ceny obce, čestného občanství nebo medaile starosty.