Praha 7
Před 4 měsíci
Městská část Praha 7 v rámci Týdne pěstounství pořádá ve spolupráci s organizací Ulita života dva informační a konzultační dny pro budoucí pěstouny, pěstouny i širší veřejnost.
 7. a 14. června 2023 14–17 hodin budova radnice, 2. patro (U Průhonu 38)  
Jak se stát pěstounem, jaké jsou na pěstouny kladeny nároky či jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu? Vítáni jsou všichni zájemci a příznivci pěstounské péče, kterým budou poskytnuty veškeré informace, podklady a propagační materiály.