Vratimov
Před 3 měsíci
Dodávka teplé užitkové vody je obnovena.
Týká se těchto objektů. MŠ (č.p.1061, 834), Relax Vratimov č.p.1742 a sídliště na Příčnici (č.p.868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882) ve Vratimově.
Děkujeme za trpělivost, Teplo Vratimov spol. s r.o.