Praha 7
Před 3 měsíci
Na Bubenském nábřeží probíhá další fáze úprav souvisejících s výstavbou Štvanické lávky a dalších koordinovaných akcí, jako je rekonstrukce kanalizace a vodovodu, úpravy komunikací, obnova povrchů, vybudování zvýšeného přechodu aj.
Upozorňujeme řidiče, že od 12. 6. do 30. 6. 2023 dojde k uzavírce Bubenského nábřeží v úseku ul. Za Viaduktem – Argentinská. Objízdné trasy budou vedeny ulicemi Za Viaduktem a U Topíren.