Jan Stach

Pouze objektivní realita a fakta. Aneb "názor, myšlenka ani přání" nejsou fakt a argument do diskuse.