Jan Stach

Objektivní realita a fakta aneb názor není fakt ani argument do diskuse.