RuSSko musí být navždy izolováno od civilizovaného světa.