Smyslem pro humor eliminovat frustraci ze současné doby ....