Dokud se nic nestane tak nejsi vidět ( a nikdo té nepotřebuje)