Někdy píši vážně, někdy ironicky, někdy sarkasticky.

Díky těm, kteří mají schopnost to rozpoznat.

Všem ostatním se omluvuji za zmatečnost.

Příspěvky uživatele jsou soukromé