Klientská zónaSeznam.cz

Ověřená agentura / freelancer

Jako ověřená agentura nebo freelancer získáte aktivní odbornou podporu, která zahrnuje pravidelná doporučení jak pracovat s Sklikem či Zbožím, účast na odborných konferencích nebo možnost skupinového školení.

Jak se stát ověřenou agenturou / freelancerem

Pokud se chcete stát ověřenou agenturou či freelancerem a splňujete podmínky uvedené níže, dejte nám vědět prostřednictvím kontaktního formuláře nebo kontaktujte svého konzultanta služby Sklik či Zboží.cz.


Kvalitativní podmínky

Obrazek: privatni deal

Agentura / freelancer má transparentní přístup ke svým klientům. Musí splňovat níže uvedené body:

 • Klienti ověřených agentur / freelancerů mají přístup (login a heslo) do svých Sklik a Zboží.cz účtů.
 • Agentura / freelancer prohlašuje, že klientovi poskytuje pravdivé a úplné (tj. všechny v účtu dostupné) statistiky z Sklik účtu a Zboží.cz, ze kterého jsou vedeny kampaně ve prospěch webových stránek klienta. Buď pravidelně nebo obratem na jeho žádost.
 • Klienti mají možnost si po ukončení spolupráce s agenturou / freelancerem účet převzít pro další použití, pokud smlouva mezi klientem a agenturou / freelancerem výslovně nezmiňuje, že je účet vlastnictvím agentury / freelancera.
 • Fakturační údaje Sklik účtu jsou nastavené na IČO klienta.

Minimálně jednou měsíčně, a to vždy do 15. dne v měsíci, poskytne agentura/freelancer seznam aktuálně spravovaných klientů v aktivní správě.

Ověřené agentury / freelanceři vzdělávají své správce PPC kampaní.

 • Agentura / freelancer prohlašuje, že PPC specialisté sledují dostupné edukační online materiály.
 • Kontaktní osoby na straně agentury / freelancera předávají na PPC specialisty novinky a jiné zprávy, které jim společnost Seznam.cz o službě Sklik zasílá.

Kvantitativní podmínky

Obrazek: privatni deal

Minimální obrat na službě Sklik je 50 000 Kč bez DPH měsíčně a vypočítává se z měsíčního průměru za uplynulé čtvrtletí. Minimální obrat na Zboží.cz je 5 000 Kč bez DPH a vypočítává se z měsíčního průměru za uplynulé čtvrtletí.

Agentura či freelancer má alespoň 3 aktivní klienty (dle seznamu klientů).

 • Klientem se rozumí jedno IČO. Více Sklik účtů od jedné společnosti (IČO) není považováno za více klientů. Stejně tak i více e-shopů jedné společnosti (IČO) nepovažujeme za více klientů
 • Klienta nepovažujeme za klienta agentury / freelancera, pokud v době zaslání seznamu klientů nemá agentura / freelancer přístup do účtu jako administrátor nebo správce kampaní.

Nepočítá se Sklik účet klienta, který je využívaný agenturou / freelancerem pro přístup do Sklik účtů, ale pouze účet, který je zaznamenaný v zaslaném seznamu klientů.

Jeden klient může být započítán pouze jedné agentuře / freelancerovi.

Pokud dojde k převodu klienta mezi agenturami v průběhu měsíce, rozdělujeme investice tak, aby každá agentura získala částku odpovídající době, po kterou účet klienta spravovala.

V případě, že se o klientův účet stará více agentur / freelancerů, je klient započten agentuře / freelancerovi, který je hlavním dodavatelem služeb správy kampaní Sklik nebo Zboží.cz.


Ostatní

Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo na okamžité odebrání Ověření – v závažných případech:

 • netransparentnost vůči klientovi
 • opakované odmítnutí kontaktu s konzultanty Skliku a Zboží.cz nebo jinými zástupci společnosti Seznam.cz
 • neplnění kvalitativních nebo kvantitativních podmínek
 • opakovaným nedodržováním domluvených postupů s klienty
 • poškozováním obchodních zájmů společnosti Seznam.cz
 • poškozováním dobrého jména společnosti Seznam.cz

Ověřením získáte

 • přímý kontakt na konzultanta
 • předání know-how pro zvýšení efektivity kampaní
 • možnost účastnit se konferencí a skupinových školení Seznam.cz

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, neváhejte kontaktovat svého konzultanta a nebo využijte kontaktní formulář.