Klientská zónaENSeznam.cz

GDPR a reklama na Seznamu

Co je GDPR a jak Seznam chrání data klientů?

25. května 2018 vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. Jeho cílem je chránit osobní údaje fyzických osob a lépe je o nakládání s jejich osobními údaji informovat.

Jak Seznam.cz chrání data klientů?

V tomto směru pro Seznam.cz nepřináší GDPR zásadní změnu. Práva a povinnosti související se zpracováním osobních údajů v rámci obchodní spolupráce jsou standardně vymezeny ve smluvních podmínkách co do rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelů, doby a podmínek jejich zpracování, stejně tak jako záruk zpracovatele z hlediska zabezpečení ochrany osobních údajů.

S daty klientů Seznam.cz nakládá v rozsahu a za účelem definovaným uzavřeným smluvním vztahem, včetně možnosti obou stran od zpracování dat a spolupráce jako takové odstoupit.“Bezpečnost citlivých dat i osobních údajů našich uživatelů patřila vždy mezi naše priority. Změny plynoucí z GDPR pro nás tedy neznamenají žádnou dramatickou změnu v přístupu k jejich ochraně.” Pavel Zima, místopředseda představenstva


Seznam.cz data klientů žádným třetím osobám neposkytuje. A bez jejich požadavku, abychom tak učinili, ani nadále poskytovat nebudeme. Každý klient se na nás může kdykoli obrátit s žádostí o informace týkající se rozsahu a způsobu zpracování jeho osobních dat.

V ochraně osobních údajů klientů je Seznam.cz v souladu s GDPR.

Mohu využívat behaviorálního cílení v Skliku nebo u přímé display inzerce?

Segmentace uživatelských preferencí za účelem vydávání behaviorální reklamy ve formě „muž z Prahy, 30–40 let, cyklista“ nevede na Seznam.cz a jeho webech ke sběru osobních údajů.

V rámci svých služeb Seznam.cz vyhodnocuje základní chování uživatele, resp. jeho prohlížeče identifikovaného prostřednictvím cookie (bez informace ani potřeby informace, o koho se fyzicky jedná). Nejedná se tedy o údaje zadané uživateli.

Informace z cílení v žádném okamžiku nejsou propojeny s účtem na Seznam.cz.

Zpracovávaná data Seznam.cz uchovává pouze po omezenou dobu a důsledně je anonymizuje. Zdrojová data nejsou předávána žádné třetí straně. Data jsou pečlivě zabezpečená a přístup k nim mají pouze zaměstnanci na základě existujících pověření.

Behaviorální cílení využívat můžete.

Mohu využívat retargeting a dynamický retargeting?

Pro retargeting v Skliku obecně platí to samé, co uvádíme výše k behaviorálnímu cílení. Informace, že cookie uživatelova prohlížeče navštívila kategorii televizorů na e-shopu a zároveň nenavštívila děkovací stránku (dokončení nákupu), není osobní údaj. Aby se retargetingově cílená reklama vydávala, je třeba, aby měl retargetingový seznam nejméně 30 uživatelů. To samo o sobě bezpečně zajišťuje, že není možné využít retargeting pro cílení na individuální uživatele.

Retargeting i dynamický retargeting v Skliku nelze kombinovat s podrobnějším cílením pomocí osobních údajů. Využívat jej můžete tedy i po 25. květnu 2018 stejným způsobem jako dosud.

Souhlasy uživatelů pro ukládání cookie pro účely retargeting nejsou třeba z výše zmíněných důvodů. Česká právní úprava v novele zákona č. 127/2005 Sb. § 89 odst. 3 , o elektronických komunikacích, v oblasti elektronické komunikace nezavedla opt-in princip při ukládání cookies, ale zachovala přístup opt-out, který společnost Seznam.cz respektuje. Jiné evropské země zavedly při ukládání cookies princip opt-in.

Může být identifikace anonymní?

Představte si, že jdete do akvaparku. U vstupu dostanete čipový náramek, pomocí kterého jste vpuštěni přes turniket. V areálu akvaparku je pak jeho prostřednictvím zaznamenávána vaše útrata za občerstvení, kterou uhradíte při odchodu po odevzdání náramku. Před návštěvou akvaparku, během ní, ani po ní přitom nedochází k žádnému zpracování osobních údajů, protože identifikační čip není nikterak svázán s vaší totožností. Provozovatel akvaparku sice ví, za co konkrétní náramek platil, neví ale, kdo jej měl při sobě.

A stejným způsobem funguje i cílená reklama a retargeting na Seznam.cz. Prohlížeč uživatele je obdobně jako návštěvník při příchodu do akvaparku označen pomocí cookie. Jejím prostřednictvím pak může e-shop zaznamenávat, jaké zboží je v prohlížeči zobrazováno. Když pak uživatel ve stejném prohlížeči navštíví web využívající náš reklamní systém, je šance, že mu bude zobrazena reklama právě na zboží, které si prohlížel. Stejně jako v případě akvaparku přitom ani zde nedochází ke zpracování osobních údajů, protože zaznamenaná data nejsou za žádných okolností spojována s účty na Seznam.cz.

V čem se liší Sklik od globálních reklamních platforem?

Sklik a Seznam.cz

  • nepracují se jmény, emailovými nebo poštovními adresami, telefonními čísly.
  • neumožňují cílit na jednotlivé uživatele.
  • nepracují s daty zadanými uživateli.
  • neumožňují cílit na menší geografickou oblast než je okres.
  • poskytují obsah pouze v českém jazyce zaměřený výhradně na české uživatele a řídí se tedy zákony České republiky.

Co je potřeba upravit na webu využívajícím retargeting Skliku?

Pokud využíváte retargeting, nedochází ke zpracování osobních údajů. Není tedy nutné vyžadovat od návštěvníků souhlas se zpracováním osobních údajů. Cookie „lištičky”, které znáte z některých webů, nejsou potřeba.

Je nicméně třeba tuto skutečnost uvést v Zásadách ochrany osobních údajů webu, na němž jsou retargetingové kódy nasazeny. Oznámení přitom může mít například takovouto podobu:

“Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“

V případě, že využíváte nástrojů více, není třeba je jednotlivě vyjmenovat. Stačí oznámit pouze kategorii zpracovatelů – např. externí reklamní systémy.

Je Seznam.cz zpracovatelem nebo správcem osobních údajů? Je potřeba mít podepsanou zpracovatelskou smlouvu?

Jelikož Seznam.cz při cílení reklamy nezpracovává osobní údaje (vizte odpovědi výše), zpracovatelská smlouva není potřeba.

Jak se může uživatel odhlásit z behaviorálního cílení nebo retargetingu?

Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/.

Jaký je postoj Seznamu ke stanovisku WP29 o on-line behaviorální reklamě?

Cílem právně nezávazného stanoviska pracovní skupiny WP29 (nezávislého evropského poradního orgánu na ochranu dat a soukromí) z června 2010 bylo vyjasnit legislativní rámec pro oblast behaviorálního cílení. Pro posouzení reklamních systémů se výchozím dokumentem stala unijní směrnice 2002/58 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (ePrivacy). WP29 vyjádřila ve svém stanovisku názor, že byť se její působnost uplatní vždy, když jsou soubory cookies a další obdobné „informace“ ukládány do, nebo využívány z koncového zařízení internetového uživatele, neznamená to ještě, že se jedná o osobní údaje. Uvedená skutečnost hovoří v neprospěch plošného a jednoduchého srovnávání existujících řešení na straně poskytovatelů digitálních služeb. Každé zpracování údajů, stejně tak jako každou službu, je nezbytné posuzovat samostatně. WP29 se ve stanovisku zároveň sice podpořila zavádění „opt-in“ mechanismů pro získávání souhlasů uživatelů, i zde se však v danou chvíli jednalo pouze o doporučení a nejednalo se tak o právně závazný pokyn stanovující adresátům konkrétní práva a povinnosti. Pohled WP29 na behaviorální cílení byl v neposlední řadě veden předpokladem, že jeho prostřednictvím dochází k vytvoření velmi detailních profilů uživatelů. Jak uvádíme v bodech výše, takto však cílená reklama (behaviorální a retargeting) na Seznam.cz nefunguje a není tedy možné plošně toto doporučení na cílení v Skliku aplikovat.

Jsem e-shop, co znamená GDPR pro mě ve vztahu k zákazníkům?

Pro e-shopy využívající pokročilé měření konverzí jsme vydali souhrn doporučení, které najdete na blogu Zboží.cz.

Data, která Seznam sbírá a potřebuje

Pro účely lépe cílené reklamy Seznam.cz sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů.

Informace o cookies Skliku

Retargeting

Technology partner Seznam.cz
Host sklik.cz
Country of data storage CZ
Period of data storage max. 540 days
List of processed and stored data timestamp, sid, retargeting id, category (optional), item id (optional), url, page type (optional)
Goal/Objective of data storage Retargeting
Used technologies (i.e. Cookie, Advertiser ID...) Cookie
Fallback technologies (i.e. Fingerprints ...)
Cookie names sid
Cookie lifetime 30 days
Integration type Javascript
List of collected data (all data which is not transmitted by advertiser but collected directly from users device) timestamp, sid, retargeting id, category (optional), item id (optional), url, page type (optional)
Purpose of processing collected data Retargeting

Conversion tracking

Technology partner Seznam.cz
Host sklik.cz
Country of data storage CZ
Period of data storage max. 540 days
List of processed and stored data timestamp, sid, conversion id, value (optional), view count, ad url, click timestamp
Goal/Objective of data storage Conversion tracking
Used technologies (i.e. Cookie, Advertiser ID...) Cookie
Fallback technologies (i.e. Fingerprints ...)
Cookie names Sklik-[advertiser ID]
Cookie lifetime 30 days
Integration type Javascript
List of collected data (all data which is not transmitted by advertiser but collected directly from users device) timestamp, sid, conversion id, value (optional), view count, ad url, click timestamp
Purpose of processing collected data Conversion tracking

Zásady ochrany osobních údajů (Privacy policy)

Zásady ochrany osobních údajů najdete v obchodních podmínkách.