Klientská zónaENSeznam.cz

Obchodní podmínky

V těchto dokumentech najdete všechny důležité informace týkající se umisťování reklamy na stránky, které provozuje Seznam.cz.

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů platné od 1. 1. 2022

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů (PDF)

Business terms and conditions for the placement of advertising messages and other advertising elements on Internet servers valid from 1 January 2022

Business terms and conditions for the placement of advertising messages and other advertising elements on Internet servers (PDF)

Všeobecné obchodní podmínky inzerce v periodickém deníku Právo a jeho magazínech platné od 1. 7. 2024

Všeobecné obchodní podmínky inzerce v periodickém deníku Právo a jeho magazínech (PDF)

Smluvní obchodní podmínky obchodních sdělení v programu Seznam.cz TV

Smluvní obchodní podmínky obchodních sdělení v programu Seznam.cz TV (PDF)

Contractual terms and conditions of commercial communications in the Seznam.cz TV programme

Contractual terms and conditions of commercial communications in the Seznam.cz TV programme (PDF)

Smluvní obchodní podmínky obchodních sdělení v programu rádií Expres a Classic

Smluvní obchodní podmínky obchodních sdělení v programu rádií Expres a Classic

Contractual terms and conditions for Commercial Messages in the Expres and Classic radio station programmes

Contractual terms and conditions for Commercial Messages in the Expres and Classic radio station programmes