Klientská zónaSeznam.cz

« Elektronická fakturace

Nejčastější dotazy týkající se elektronické fakturace

Jak bude celý systém fungovat?

Velmi jednoduše. Po zanesení Vašeho souhlasu do našeho systému již nebudete dostávat faktury v papírové formě, ale e-mailem ve formátu PDF. K otevření tohoto formátu není z vaší strany nutná žádná úprava, stačí jen běžný a volně dostupný software. Můžete se sami rozhodnout, zda si fakturu vytisknete, případně v kolika kopiích, nebo uložíte v elektronickém formátu.

Co je elektronická faktura (e-faktura)?

Elektronická faktura (e-faktura) plně nahrazuje klasickou papírovou fakturu. Každá elektronická faktura je opatřena digitálním elektronickým podpisem tak, aby splňovala veškeré zákonné náležitosti. Zasíláme ji e-mailem jako přílohu ve formátu PDF.

Je elektronická fakturace legální?

Elektronická fakturace je českými i evropskými zákony uznávaná a podporovaná forma vystavování, zasílání a uchovávání daňových dokladů (faktur). Elektronické daňové doklady mají stejnou váhu jako papírové. Podrobné legislativní podmínky používání daňových dokladů v elektronické podobě naleznete v následujících zákonech (ve znění pozdějších předpisů): Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH; Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

K čemu je využíván elektronický podpis?

Elektronický podpis neslouží jen jako náhrada razítka a ručního podpisu pověřené osoby, ale tvoří mechanismus, který zajišťuje, že elektronicky dokument pochází skutečně od daného dodavatele a nebyl někým pozměněn

Jak funguje elektronický podpis?

Pomocí algoritmu se vytvoří řetězec znaků tzv. hash funkce, která je následně podepsána (ve skutečnosti zašifrována) privátním klíčem odesílatele. Při validaci se naopak používá veřejný klíč, který dokáže data rozšifrovat a ověřit, zda byla podepsána privátním klíčem odesílatele. Aby byl elektronický podpis důvěryhodný a uznatelný, je nutno při podepisování použít kvalifikovaný certifikát, což je zpráva podepsaná certifikační autoritou, která obsahuje informace týkající se odesílatele, jako je jméno, název organizace, IČ apod. a zaručuje, že jsou tyto údaje správné.

Proč vyžadujete souhlas se zasíláním e-faktur?

Abychom Vám mohli zasílat daňové doklady v elektronické podobě, musíme si k tomu na základě platné legislativy vyžádat Váš souhlas (zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, § 26 odst. 4.).

Co je QR platba a jak se využívá?

QR platba je moderní způsob úhrady faktur pomocí mobilního bankovnictví, díky kterému nemusíte vyplňovat číslo účtu, variabilní symbol ani žádné další platební údaje. Stačí jen vyfotit QR kód na faktuře pomocí chytrého telefonu, mobilní bankovní aplikace si načte veškeré potřebné údaje a můžete fakturu rovnou zaplatit. Výhodou QR plateb je rychlost a zároveň zamezíte možným chybám při vyplňování bankovních a platebních údajů.