Klientská zónaENSeznam.cz

Alkoholické nápoje

Lze propagovat s následujícím omezením:

  • nesmí zdůrazňovat obsah alkoholu,
  • nesmí nabádat k nestřídmému užívání,
  • nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let,
  • nesmí vytvářet pocit, že spotřeba alkoholu zajišťuje společenské či sexuální úspěchy či má léčebné vlastnosti,
  • nesmí zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje,
  • nesmí nabádat k nestřídmému užívání anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost,
  • nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují,
  • nesmí tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů,
  • nesmí spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla.

Cílová stránka musí obsahovat informaci o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18, například formou vstupní brány, v případě, že lze na cílové stránce zakoupit alkoholický nápoj.


Ověřte, prosím, také, že se tyto produkty nevztahují další omezení od jednotlivých služeb.