Klientská zónaSeznam.cz

Double-branding - pravidla pro reklamní podklady

Klade-li inzerent (zadavatel inzerce) v rámci reklamních podkladů a dalších náležitostí reklamního sdělení či reklamních prvků („reklamní podklady“) vyšší nebo stejný důraz na obchodní značku, logo či brand třetí strany („označení“) než svůj vlastní, jedná se o tzv. double-branding.

Společnost Seznam.cz, a.s. si vyhrazuje právo jednostranně vyhodnotit a určit, že reklamní podklady inzerenta obsahují double-branding. Společnost Seznam.cz, a.s. tak učiní zejména v případech, kdy:

  • označení třetí strany je v rámci reklamních podkladů zobrazováno ve velikosti větší než poměr 2:3 označení inzerenta, popř. reklamní podklady označení inzerenta vůbec neobsahují;
  • v rámci videospotů a animovaných bannerů jsou naplněny podmínky double-brandingu pro označení třetí strany uvedené výše, a týkají se i poměru délky jeho zobrazení v čase.

Společnost Seznam.cz, a.s. je v případě, kdy reklamní podklady inzerenta dle vyhodnocení společnosti Seznam.cz, a.s. obsahují double-branding, oprávněna požadovat po inzerentovi úhradu příplatku za double-branding ve výši stanovené v příslušném ceníku, dostupném on-line na (URL): www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/ceniky ("Příplatek").

Společnost Seznam.cz je oprávněna požadovat po inzerentovi úhradu Příplatku za každý jednotlivý subjekt (třetí stranu), jehož označení naplňuje v rámci reklamních podkladů podmínky pro double-branding stanovené těmito pravidly pro reklamní podklady.

double-branding