Klientská zónaENSeznam.cz

Nelegální software a obsah

Inzerce nesmí sloužit jako nástroj k propagaci prodeje či nelegálního šíření autorských děl. Obsahem cílové stránky nesmí být takzvaný „warez“, sériové klíče, hacky, cracky a jiné nástroje sloužící k ilegální aktivaci softwaru.