Klientská zónaENSeznam.cz

Nelegální software a obsah

Inzerce nesmí sloužit jako nástroj k propagaci prodeje či nelegálního šíření autorských děl. Obsahem cílové stránky nesmí být takzvaný „warez“, sériové klíče, hacky, cracky a jiné nástroje sloužící k ilegální aktivaci softwaru.


Umožnění nepoctivého chování

Není možné inzerovat výrobu nebo prodej rušiček radarů, falešných dokladů, psaní diplomových a podobných prací a skládání zkoušek za někoho jiného.

Dále není možné inzerovat nástroje, které umožňují zamezit zobrazování internetové reklamy, generovat neplatná zobrazení, klikání nebo tvořit neplatné recenze.

Pro inzerci špionážní techniky je potřeba dbát na znění inzerce a nepoužívat ve znění inzerce nabádání k nemorálnímu jednání, či jakékoliv nezákonné činnosti. Je zakázáno propagovat vyspělé technologické vybavení, které slouží pro bezpečnostní složky státu.