Klientská zónaENSeznam.cz

Obsah cílové stránky

Zakázané optimalizační techniky

Cílová stránka inzerce může být zamítnuta, pokud obsahuje zakázané optimalizační techniky zejména Cloaking, Doorway, Mirror, klamné přesměrování nebo se jedná o tzv. webspam.

Nedostatečné informace

 • Nepovolujeme stránky, na kterých nejsou uvedeny dostatečné informace o propagovaném produktu nebo službě. Poskytnutí více informací o propagovaném produktu nesmí být podmíněno zadáním osobních údajů (zpravidla, ale nikoliv výhradně internetové stránky nabízející poradenství, hubnutí, práci z domu, půjčky nebo IQ testy).
 • Je zakázána inzerce webů, které neobsahují zákonné informace o provozovateli.
  • OSVČ:
   • Jméno a příjmení
   • Identifikační číslo
   • Místo podnikání
   • Údaj o zápisu do živnostenského rejstříku
   • Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede také údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky
  • Právnická osoba:
   • Název společnosti
   • Identifikační číslo
   • Adresa sídla
   • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky
  • Popřípadě údaj o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku

Cílová URL

 • Cílová URL musí být funkční a v souladu s českými zákony a ústavou ČR.
 • Cílová URL musí vždy vést na www stránku, tzn., nesmí vést na dokumenty (PDF, Word, Excel), videa, atp.
 • Maximální délka URL je 512 znaků.
 • URL nesmí obsahovat mezery.
 • Pokud má cílová URL obsahovat měřící parametry – např. UTM proměnné Google Analytics – musí být v podkladech přímého nákupu (např. bannery v garantovaném množství) doplněny přímo do URL jako kompletní řetězec.

Ochrana osobních údajů

Stránky musí mít jasně vymezené zásady ochrany osobních údajů. Pokud je uživatel na cílové stránce vyzván k poskytnutí osobních údajů, musí být zřejmé, jak bude s informacemi následně nakládáno.