Klientská zónaENSeznam.cz

Obsah cílové stránky

Zakázané optimalizační techniky

Cílová stránka inzerce může být zamítnuta, pokud obsahuje zakázané optimalizační techniky zejména Cloaking, Doorway, Mirror, klamné přesměrování nebo se jedná o tzv. webspam.

Nedostatečné informace

 • Nepovolujeme stránky, na kterých nejsou uvedeny dostatečné informace o propagovaném produktu nebo službě. Poskytnutí více informací o propagovaném produktu nesmí být podmíněno zadáním osobních údajů (zpravidla, ale nikoliv výhradně internetové stránky nabízející poradenství, hubnutí, práci z domu, půjčky nebo IQ testy).
 • Je zakázána inzerce webů, které neobsahují zákonné informace o provozovateli.
  • OSVČ:
   • Jméno a příjmení
   • Identifikační číslo
   • Místo podnikání
   • Údaj o zápisu do živnostenského rejstříku
   • Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede také údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky
  • Právnická osoba:
   • Název společnosti
   • Identifikační číslo
   • Adresa sídla
   • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky
  • Popřípadě údaj o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku

Cílová URL

 • Cílová URL musí být funkční a v souladu s českými zákony a ústavou ČR.
 • Cílová URL nesmí obsahovat komerční, redakční ani PR článek jiného provozovatele webových stránek, nežli jsou vlastní stránky inzerenta.
  • Povolené jsou single page, one page, nebo microsite fungující jako cílová URL, která je doplňkem či upoutávkou k hlavní webové prezentaci nabídky produktů či služeb inzerenta. Zpravidla se nacházejí na stejné doméně, nebo na hlavní web inzerenta odkazují.
  • Dále je možné cílit na PR článek, který má klient publikován na webech provozovaných spol. Seznam.cz - např. ​Novinky.cz​, ​Super.cz​, ​Sport.cz​ a ProŽeny.cz​.

  Ochrana osobních údajů

  Stránky musí mít jasně vymezené zásady ochrany osobních údajů. Pokud je uživatel na cílové stránce vyzván k poskytnutí osobních údajů, musí být zřejmé, jak bude s informacemi následně nakládáno.