Klientská zónaENSeznam.cz

Politická reklama

Seznam.cz v pozici šiřitele reklamy vychází zejména ze zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, případně z tzv. volebních zákonů.

Obecná pravidla

  • Politická inzerce nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zásadami poctivé a svobodné politické soutěže, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat jejich dobrou pověst.
  • Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.
  • Reklama musí obsahovat viditelné a čitelné označení: „zadavatel: NÁZEV; zpracovatel: NÁZEV“.
  • Politická inzerce je vyloučena z komerčních článků a direct mailu.
  • Za politickou reklamu se považuje také sdělení v neprospěch jiné politické strany, politického hnutí, koalice, jejich představitele či kandidáta nebo jiného nezávislého politického představitele či kandidáta.

Všechny typy a formáty reklam s politickou tématikou musí splňovat pravidla vycházející z obecně závazných předpisů a podmínek Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (např. https://www.udhpsh.cz/metodicka-stanoviska-volby-do-ep#ot6):

  • Seznam.cz si vyhrazuje právo, s ohledem na funkčnost systému a fungování online reklamy, vyžadovat označení u všech typů a formátů reklam i mimo období tzv. volební kampaně, tj. i mimo dobu od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.
  • Ve zvukových formátech je potřeba mluvené slovo stejného znění.

Tři dny před volbami a až do ukončení hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních či volebních průzkumů.