Klientská zónaENSeznam.cz

Pravidla zájmově orientované inzerce

Seznam.cz, a.s. si vyhrazuje právo zobrazovat uživatelům informace o tom, v jakých seznamech uživatelů pro Retargeting jsou uvedeni, společně s názvem příslušné domény. Inzerent nemá právo toto oznámení měnit ani zakrývat.

Pravidla

Zájmově orientovaná inzerce nesmí umožňovat identifikaci uživatele na základě osobních údajů, ani tyto údaje shromažďovat.

Zásady ochrany osobních údajů na stránkách inzerenta musí obsahovat informaci o použití zájmově orientované inzerce.

Při použití zájmově orientované inzerce například Retargetingu není povolena propagace erotických služeb (seznamka, live-chat, erotické masáže, tantra masáže), pornografie, materiálů a obecně jakéhokoli zboží souvisejícího s erotikou a sexem.

Stylizace reklamy

Dále je při tvorbě reklam potřeba dbát na jejich stylizaci. Uživatel nesmí nabýt z reklamy (zejména textu) dojmu, že o něm inzerent shromažďuje data týkající se následujících kategorií, které jsou považovány za citlivé:

 • Alkoholické nápoje
 • Omamné a psychotropní látky
 • Sexuální chování či orientace
 • Zdraví a zdravotní stav – léky
 • Tabákové výrobky
 • Erotické produkty a služby
 • Hazard
 • Nepříznivý finanční stav
 • Politická orientace
 • Rasa či etnikum
 • Náboženství

Použití retargetingového kódu

Kód je možné použít pouze na webových stránkách spravovaných vlastníkem účtu, pro které byl kód vygenerován. V případě použití kódu na stránkách bez vědomí jejich provozovatele o jeho přítomnosti a/nebo jeho funkcionalitě bude inzerce zablokována.