Klientská zónaENSeznam.cz

Zavádějící sdělení a obsah - zakázané praktiky

Vyhrazujeme si právo zamezit zobrazování inzerce v případě, že jsme byli upozorněni skupinou spotřebitelů nebo jsme sami vyhodnotili, že inzerce má prvky klamavé reklamy ve smyslu § 2977 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo na cílové stránce dochází k jinému neetickému či podvodnému jednání.

V reklamním prostoru Seznam.cz, jeho partnerské síti a v reklamním systému Sklik a dalších službách spol. Seznam.cz není možné inzerovat:

  • Zázračné produkty, přípravky či služby, které slibují nepravděpodobný výsledek s minimálním úsilím nebo investicí.
  • Služby založené na pravidelných automatických platbách, kde je zrušení smluvního vztahu pro koncového zákazníka neúměrně náročné v porovnání se vznikem tohoto smluvního vztahu.
  • Weby uvedené v seznamu rizikových e-shopů České obchodní inspekce.

Další zakázané praktiky:

  • Klamavý odpočet časové platnosti nabídky (např. se každý den se aktualizuje).
  • Reklama nebo jeho část naznačuje zázračné řešení, produkt nebo službu, případně obsah reklamy klamavým způsobem (např. nesouvisející grafikou) láká uživatele k prokliku.
  • Slib výhry, reklama zmiňující “vyhráli jste” a podobná nepravdivá sdělení.
  • Je zakázáno používání clickbaitového sdělení v reklamách. Např.: “Nebudete tomu věřit“, „Neuvěříte co se stalo!”, “Budete v šoku!“, „Všichni o tom mluví“, „Budete na tom závislí“. Avšak určitá míra nadsázky je v reklamě povolena.
  • Reklamy, které napodobují systémové nebo webové upozornění, chybové hlášky, dialogová okna, nabídky nebo oznámení o žádosti, reklamy zobrazující nefunkční webové prvky (např. tlačítka pro zavření, textová pole, přepínače, obecně tzn. trikové bannery).
  • Reklama nesmí uživatele nevhodně vyrušovat při práci se stránkou. Za rušivý a agresivní banner je považována kreativa, která ve velmi krátkém časovém intervalu výrazně mění barvy za kontrastní (např. černá za bílou atp.); nadpisy či jiné významné grafické prvky; bliká nebo se chvěje.
  • Reklama nesmí napodobovat design nebo funkcionalitu serveru Seznam.cz ani design nebo funkcionalitu ostatních serverů společnosti Seznam.cz, a.s. uvedených na této stránce. Tím se myslí především fonty, barvy a takové grafické a ovládací prvky, které jsou typické a charakteristické pro servery společnosti Seznam.cz. Nedovolené v grafické inzerci je také jakkoliv napodobovat strukturu obsahového serveru (a to především serverů Novinky.cz, Seznam Zprávy, Sport.cz, Super.cz, Proženy.cz a Stream.cz). To znamená, že banner nesmí napodobovat upoutávku na článek – tedy obsahovat titulek (nadpis), perex a fotografii v takovém formátu a s takovým textem, že to může uživatel zaměňovat s redakčním obsahem, nebo s upoutávkou na redakční obsah.