Klientská zónaENSeznam.cz

Léky, potraviny a zdravotnické prostředky; léčebná a zdravotní tvrzení

Reklama na tyto produkty se řídí zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Přehled pravidel níže, která určují co má a případně nemá být obsažené v reklamě u léků, potravin (zejména doplňků stravy) a zdravotnických prostředků vám v tomto přehledu přibližujeme.

Reklamy na tyto produkty a prostředky musí obsahovat povinné a viditelné označení, a zároveň musí splňovat body zmíněné pro každý ze segmentů.

 • Obecná pravidla
 • Léky
 • Potraviny
 • Zdravotnické prostředky
 • Reklama cílící na zdraví
 • Obecná pravidla

  • Písemná upozornění na bannerech, která vyžaduje zákon, musí být čitelná, tj. musí se jednat o tzv. zřetelný text.
  • Obecná reklama, např. na dotaz chřipka nebo vitamín c nebo nekonkrétní nativní inzerát text povinného označení (doplněk stravy, lék pro vnitřní užití, zdravotnický prostředek, atd.) obsahovat nemusí, pokud nepropagují konkrétní výrobek - nezmiňuje jeho název či jedinečnou část názvu a nezobrazují obrázek výrobku.

  Léky

  • Lék se musí nacházet v databázi SÚKL:
  • Zakázána je reklama na léky na lékařský předpis, anebo obsahující omamné a psychotropní látky (výjimku tvoří pouze léky na lékařský předpis v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví - je třeba společnosti Seznam.cz doložit písemné potvrzení o schválení vakcinační akce ze strany Ministerstva);
  • Reklama na volně prodejné léky musí vždy obsahovat:
   • informaci, že jde o lék;
   • přesný název léku (tak jak je uveden v databázi SÚKL);
   • informaci o správném užití léku;
   • výzvu k pečlivému přečtení příbalové informace (např. „Lék k vnitřnímu / vnějšímu použití. Před užitím čtěte obal nebo příbalovou informaci.“);
   • v textové reklamě Skliku je třeba mít minimálně “Lék k vnitřnímu / vnějšímu použití.”
   • v případě, že se informace do reklamního formátu nevejde (např. Produktové inzeráty a Dynamický retargeting v Skliku), je třeba, aby informaci obsahovala cílová stránka;
  • Reklama nesmí vyvolávat dojem, že porada s lékařem není potřebná; reklama nesmí obsahovat zjevně přehnaná tvrzení o možnosti uzdravení se nebo zlepšení zdraví (např. “už nikdy nebudete mít chřipku”); reklama se nesmí dovolávat doporučení vědců a zdravotnických odborníků a zvyšovat tím šanci na odbyt léku; reklama nesmí tvrdit, že lék je účinný jen proto, že je přírodního původu; a reklama nesmí vyobrazovat přehnaným způsobem konkrétní projevy nemoci.

  Potraviny

  Pro všechny potraviny, včetně níže uvedených kategorií platí pravidla pro léčebná, zdravotní a výživová tvrzení: https://www.szpi.gov.cz/clanek/voditka-k-problematice-zdravotnich-a-vyzivovych-tvrzeni.aspx

  Speciální potraviny

  Potravina se musí nacházet v jedné z těchto databází:
  • Registr oznámených potravin
  • Registr rozhodnutí hlavního hygienika (do 1.1.2015):
   • pokud produkt nelze v těchto rejstřících dohledat, je třeba společnosti Seznam.cz doložit dokumenty potvrzující řádné nahlášení produktu u Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva zemědělství.
  • Potravinám nesmí být přisuzovány preventivní či léčebné účinky a dále zvláštní charakteristické vlastnosti, pokud tyto vlastnosti mají všechny obdobné potraviny.

   • Zákaz zobrazení nebo zmiňování lékaře, medicínských symbolů apod.
   • Není možné se odvolávat na nekonkrétní vědecké studie.

  Doplňky stravy

  Reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný text „doplněk stravy“ (možné i ve viditelné URL, tj. i bez diakritiky); toto pravidlo platí také pro textové reklamy v Skliku, nativní inzeráty a další.
  • Reklama nesmí naznačovat, že potravinový doplněk léčí (tj. připisovat doplňku stravy vlastnost umožňující zabránit nemoci, zmírnit ji nebo vyléčit).
  • Inzerce Produktových inzerátů a Dynamického retargetingu je možná, pokud se text “doplněk stravy” nachází na cílové stránce.

  Potraviny pro zvláštní výživu

  U tzv. potravin (určených) pro zvláštní výživu by reklama měla obsahovat zřetelné označení minimálně té kategorie , do které daná potravina tzv. pro zvláštní výživu spadá (např. „pokračovací kojenecká výživa“).
  • Produktové inzeráty a Dynamický retargeting v Skliku je možné využívat, pokud se tato informace nachází na cílové stránce.
  Od roku 2016 dle Nařízení EU č. 609/2013 spadají do této kategorie tyto potraviny:
  • počáteční a pokračovací kojenecká výživa;
   • Reklama na počáteční kojeneckou výživu je zakázána.
   • Reklama na pokračovací kojeneckou výživu nesmí obsahovat pojem jako "humanizované" nebo "maternizované" nebo podobný výraz a nesmí vyvolávat dojem, že plně nahrazuje přirozené kojení.
   • Zakázány jsou formulace “maminky doporučují”, “schváleno maminkami” apod.
  • Obilné příkrmy a potraviny pro malé děti;
  • Potraviny pro zvláštní lékařské účely;

  Seznam.cz si vyhrazuje právo inzerci doplňků stravy, tzv. potravin pro zvláštní výživu, počáteční a pokračovací kojenecké výživy a léků inzerentovi zcela neumožnit v případě opakovaného porušení Pravidel reklamy nebo v případě sporné textace reklam.

  Zdravotnické prostředky

  Definice zdravotnického prostředku je dána především nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, na které nově odkazuje zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích. Reklama na zdravotnické prostředk musí:
  • být formulována tak, aby bylo jasné, že jde o zdravotnický prostředek – je potřeba, aby reklama nebyla žádným způsobem matoucí
  • obsahovat obchodní název a určený účel – musí být přímo součástí reklamy a musí obsahovat název výrobku a základní charakteristiku (definovanou výrobcem). Např. „Abcdef Krásná maska, zdravotnická obličejová maska“
   • v případě, že se informace do reklamního formátu nevejde (např. Produktové inzeráty a Dynamický retargeting v Skliku), je třeba, aby informaci obsahovala cílová stránka;
  • Reklama musí obsahovat zřetelnou/čitelnou výzvu k pečlivému pročtení návodu (lze aplikovat podobně jako u léků a výzvy k přečtení příbalové informace)
   • v případě, že se informace do reklamního formátu nevejde (např. Produktové inzeráty a Dynamický retargeting v Skliku), je třeba, aby informaci obsahovala cílová stránka;

  Zakazuje se reklama na zdravotnické prostředky (a diagnostické prostředky in vitro*), které může používat / vydat jen odborník (podobně jako „léky na předpis“)
   • * Zdravotnický prostředek in vitro: zdravotnické prostředky, jako jsou činidla, kalibrátory, kontrolní materiály či zkumavky na provádění diagnostických testů, např. krevních zkoušek na přítomnost infekce nebo vyšetření moči na přítomnost glukózy, při nichž se používá materiál z lidského těla.

  Reklama na zdravotnické prostředky nesmí:
  • vyvolat dojem, že není třeba konzultovat věc s lékařem/odborníkem
  • naznačovat, že je použití prostředku lepší nebo rovno léčbě či použití jiného zdravotnického prostředku; reklama nesmí naznačovat, že klinická účinnost je zaručena
  • naznačovat, že nepoužitím prostředku může dojít k negativnímu vlivu na zdraví
  • být zaměřena na osoby pod 15 let
  • odkazovat na doporučování vědců, zdravotnických odborníků nebo osob „se společenským vlivem“ – např. s influencery
  • naznačovat, že bezpečnost nebo účinnost prostředku plyne čistě z toho, že je přírodního původu
  • mást pomocí „pravdivých příběhů“ – např. „Jak nám čočky zachránily život“ s proklikem na podobné texty a samotný obsah webu. Pokud se takový článek nachází někde na webu (ale neinzeruje se na něj), je čistě odpovědností vlastníka webu.
  • vyvolat dojem o možnosti uzdravení
  • vyobrazovat změny lidského těla způsobené nemocemi/úrazy/působením prostředku
  • jakýmkoliv způsobem odkazovat na konkrétní orgány státní správy

  Ověřte, prosím, také, že se tyto produkty nevztahují další omezení od jednotlivých služeb.

  Reklama cílící na zdraví

  Reklama nesmí naznačovat, že je daný produkt lékem, zdravotnickým prostředkem apod., pokud to není pravda. Reklama nesmí:
  • naznačovat, že používáním výrobku se zlepší nebo zachová zdravotní stav toho, kdo jej užívá
  • naznačovat, že nepoužitím produktu může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob
  • využívat k naznačování či vyvolání dojmu o tomto odvolání se na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale mají reálný společenský vliv (zejména tzv. influenceři).

  V případě léků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a dalších speciálních produktů platí samostatné speciální úpravy ohledně léčebných, zdravotních a výživových tvrzení (mimo jiné viz výše)..