Klientská zónaSeznam.cz

« Všechny případové studie

E.ON Energie, a.s.

„Sklik jako inzertní nástroj používáme již několik let. Dlouhodobě nám přivádí nové zákazníky o naše služby za cenu, která je pro nás rentabilní. S novým produktem Úspora na energiích jsme se snažili najít další cesty, jak inzerci v Skliku rozšířit. Obsahová síť Skliku byla v našem případě ta správná volba. Oslovila uživatele, kteří dosud naše služby neznali či o možnosti změny poskytovatele vůbec nevěděli. Během krátké doby po spuštění obsahové kampaně vzrostl počet poptávek od uživatelů, kteří přišli prostřednictvím Skliku zhruba desetinásobně. “ Michal Tůma, agentura Re:Action

Představení klienta

Energetická společnost E.ON působí v České republice již 10 let. V rámci Evropy je součástí energetického koncernu E.ON, který zásobuje elektřinou a plynem na 15 milionů zákazníků. V Česku energetická společnost E.ON zaměstnává cca 2 700 zaměstnanců. Kromě distribuce a dodávky elektrické energie a plynu se zabývá též výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů ve vlastních výrobních kapacitách, mezi nimiž převažují vodní elektrárny. Energetická společnost E.ON dodává elektřinu 1,2 milionu zákazníků převážně v oblasti jižních Čech a jižní Moravy. Na poli dodávky plynu zásobuje více než 110 000 zákazníků, převážně v jižních Čechách.

Výchozí situace

V rámci projektu na adrese http://www.eon.cz/online/, který je zaměřen na výpočet úspory na platbách za zemní plyn, inzeruje klient v reklamním systému Sklik.

Cíl kampaně, cílová skupina, investice, timing

Cílem kampaně je přivedení uživatelů na webové stránky http://www.eon.cz/online/, kde uživatelé provedou požadovanou akci. Tou je výpočet roční úspory za zemní plyn a následné vyplnění kontaktních údajů tak, aby je bylo možné společností E.ON Energie, a.s. následně kontaktovat s nabídkou služeb. Konverze je tedy dosaženo v případě, že návštěvník webu odešle společnosti své kontaktní údaje.

V Skliku bylo původně využito zejména inzerce ve vyhledávací síti. Cena za konverzi plnila inzerentem stanovené limity. Požadovaná intenzita kampaně byla ovšem nedostatečná, jelikož ve vyhledávací síti byla oslovena pouze úzká cílová skupina, která již aktivně vyhledávala možnost ušetřit za zemní plyn.

Požadavkem klienta tedy bylo výrazně zvýšit intenzitu kampaně v reklamním systému Sklik při zachování přijatelné ceny za konverzi.

Nová kampaň byla realizována v průběhu listopadu 2011.

Řešení a návrh pro klienta

Pro oslovení široké skupiny uživatelů, kteří nejsou ještě rozhodnuti daný produkt či službu nakoupit a aktivně ji nehledají nebo možnosti ušetření za energie neznají, je vhodná inzerce v obsahové síti Skliku. Produkt klienta (úspora výdajů za zemní plyn) je navíc vhodný pro nejširší skupinu uživatelů.

Z těchto důvodů jsme se společně s klientem rozhodli navrhnout zcela novou kampaň zacílenou pouze do obsahové sítě Skliku, která nebyla dosud vůbec využívána. Revidována a optimalizována byla i kampaň pro vyhledávání.

Průběh realizace a statistiky

Návrh samotné kampaně jsme učinili na základě výše zmíněných faktů, tedy oslovit co nejširší skupinu uživatelů, kteří se v ideálním případě zajímají o některou z forem úspory finančních nákladů. Výběrem vhodných klíčových slov jsme zacílili kampaň zejména na zpravodajské weby obsahové sítě jako například Novinky.cz, IHNed.cz, E15.cz, Měšec.cz a další. Jako okruhy témat klíčových slov jsme se zaměřili jednak na články přímo o problematice plynu a elektřiny, jednak obecně na témata zdražování a ke zvýšení zásahu uživatelů i na obecná témata typu politika.

Výsledek

Výsledek kampaně potvrdil naši hypotézu a je znázorněn na grafu níže. Z grafu vyplývá, že díky realizovaným změnám v kampani a především spuštění nových kampaní v obsahové síti Skliku se počet prokliků a konverzí téměř zdesetinásobil. Konverzní poměr kampaní v obsahové síti se téměř vyrovnal konverznímu poměru vyhledávací sítě. Výsledná cena za konverzi byla stále v mezích nastavené výše.

Cíl kampaně byl nad očekávání splněn a z výsledku jednoznačně vyplývá, že vhodným využitím inzerce v obsahové síti Skliku lze výrazně zvýšit výkon při zachování efektivity kampaně.

Obrazek: Graf

Vyjádření klienta

Sklik jako inzertní nástroj používáme již několik let. Dlouhodobě nám přivádí nové zákazníky o naše služby za cenu, která je pro nás rentabilní. S novým produktem Úspora na energiích jsme se snažili najít další cesty, jak inzerci v Skliku rozšířit. Obsahová síť Skliku byla v našem případě ta správná volba. Oslovila uživatele, kteří dosud naše služby neznali či o možnosti změny poskytovatele vůbec nevěděli. Během krátké doby po spuštění obsahové kampaně vzrostl počet poptávek od uživatelů, kteří přišli prostřednictvím Skliku zhruba desetinásobně.