Klientská zónaSeznam.cz

« Všechny případové studie

EMBA TRADE s.r.o.

„Vysoký počet objednávek, který jsme díky kampani v obsahové síti Sklik realizovali, nás příjemně překvapil. Počet objednávek nám vzrostl o více než polovinu a průměrná cena za objednávku byla již po pár týdnech na stejné hodnotě, jaké dosahujeme u kampaní ve vyhledávací síti. Inzerce v Skliku se nám vyplácí, a proto jsme se rozhodli neomezovat kampaň rozpočty a vytěžit z tohoto kanálu maximum. “ Ondřej Ťopek, Managing Director firmy EMBA TRADE s.r.o.

Hledáte prostor pro získání dalších objednávek ze svých PPC kampaní v Skliku? Následující případová studie dokazuje, že velký potenciál pro navýšení objemu objednávek spočívá ve využití obsahové sítě.

Případová studie ukazuje výsledky kampaně v obsahové síti Sklik pro společnost EMBA TRADE s.r.o. Společnost nabízí širokou škálu textilního zboží do domácnosti. V kampani jsme se zaměřili na propagaci nejdůležitějšího segmentu – ložního povlečení. Jaký byl hlavní cíl kampaně? Inzerentovi šlo především o navýšení počtu objednávek, které PPC kampaně přinášely. Proto jsme se rozhodli ke stávajícím kampaním ve vyhledávací síti přidat také kampaně v obsahové síti. Společnost již v minulých letech zkoušela inzerci v obsahové síti Sklik, nicméně tyto kampaně byly nakonec z důvodu nízkého výkonu pozastaveny. Dle zadání měla být cena za získání objednávky v obsahových kampaních na stejné úrovni jako u kampaní ve vyhledávací síti. Založili jsme proto novou kampaň v obsahové síti, která zahrnovala sestavy s klíčovými slovy a také sestavy s vlastním umístěním. Více o zakládání obsahových kampaní a o tom, jak pracovat s cílením na umístění, se můžete dočíst na Sklik blogu (zakládání kampaní, cílení na umístění).

Nastavení a optimalizace kampaně

V průběhu optimalizace kampaně jsme upravovali výši maximální ceny za proklik pro jednotlivé weby a sestavy tak, aby výsledná cena za objednávku byla na požadované hodnotě. Optimalizací jsme dosáhli toho, že se průměrná cena za získání objednávky postupně snižovala až na úroveň ceny dosahované v kampaních ve vyhledávací síti. Potvrzuje se tak, že u kampaní v obsahové síti je možné dosahovat optimálních cen za objednávku, a vyvrací se názor některých inzerentů, že cena za získání objednávky v obsahových kampaních musí být vyšší v porovnání s kampaněmi ve vyhledávací síti.

Průměrná cena za objednávku (CPA) za rok 2013

Obrazek: Graf1

Hlavním cílem inzerenta bylo navýšení počtu objednávek. Jak se tedy spuštění kampaně v obsahové síti projevilo na této metrice? Kampaň v obsahové síti přinesla navýšení počtu objednávek o 51 %! V důsledku nárůstu počtu objednávek se inzerentovi výrazně zvýšily příjmy z PPC kanálu a obsahová kampaň v Skliku se stala důležitým zdrojem objednávek za požadovanou cenu.

Počet objednávek

Obrazek: Graf2

Kampaň v obsahové síti však nepřinesla pouze navýšení počtu přímých objednávek, ale napomohla také ke zvýšení znalosti značky mezi uživateli a potenciálními zákazníky. Počet asistovaných konverzí, ke kterým kampaň přispěla, byl ještě mírně vyšší než počet přímých konverzí, a dopad této kampaně na celkový zisk z Skliku byl proto velmi významný.