Klientská zónaSeznam.cz

« Všechny případové studie

Království železnic

„Sklik jako součást marketingového mixu vnímáme jako užitečný nástroj k efektivní komunikaci k cílovým skupinám.“ Matěj Horn

O projektu

Na světě je jen několik zábav, které přitahují člověka od dětství do stáří a které okouzlují lidi bez ohledu na povolání, vzdělání nebo osobní zaměření. Jedním z takových fenoménů je bezesporu modelová železnice. Takzvané mašinky fascinují děti i dospělé snad právě tím, že nabízejí pohled do zmenšeného a přitom dokonale fungujícího světa, pohled tak podobný pohledu Stvořitele.
www.kralovstvi-zeleznic.cz

Co je pro Vás cílem reklamy Sklik?

Jsme provozovateli největší modelové železnice v ČR, tedy stálé expozice, a tak je primárním cílem veškeré naší propagace oslovení potenciálních návštěvníků. Proto se snažíme vhodnou kombinací klíčových slov optimalizovat zobrazení našich sdělení majoritní cílové skupině, tj. rodinám s dětmi tak, aby naše komunikace nezanikala ve stále se rozšiřující nabídce a aby ze všech možných cílů k návštěvě vybrali právě Království železnic.

Sklik využíváte po celý rok, nebo sezónně?

Zkušenosti s reklamním systémem Sklik teprve sbíráme a vyhodnocujeme, zatím jej využíváme krátce. Vše ale nasvědčuje tomu, že jej budeme využívat celoročně.

Cílíte i na obsahovou síť?

Zatím jsme ji nevyužívali. Jak jsem uvedl, jsme v prostředí PPC a obecně kontextové reklamy teprve na začátku. Právě našemu projektu by však mohla obsahová síť pomoci oslovit i ty skupiny, ke kterým se zatím dostáváme jen zřídka nebo za cenu výrazně vyšších nákladů.

Kolik procent marketingového rozpočtu investujete do kampaně v Skliku?

Naše náklady na veškerou internetovou komunikaci včetně Skliku tvoří jen malou část rozpočtu, je to zhruba 5 %. Výhodou celého projektu Království železnic je však jeho pozitivní vnímání nejen veřejností, ale i samotnými médii a partnery. Díky tomu se nám daří poměrně velkou část propagace na internetu zajistit formou partnerství a bárterů.

Jaký efekt Vám přinášejí kampaně v Skliku?

Přímý efekt těžko změříme, neboť je pro nás klíčová fyzická návštěva v expozici. Nicméně Sklik jako součást marketingového mixu přispěl ke zvýšení povědomí o projektu Království železnic.

Je internetová reklama pro Vás obecně efektivnější než jiné formáty? (rádio, tv, print...)

Není. Nejvyšší efekt v komunikaci našeho projektu, pokud jde o média přináší přirozeně televize – je to dáno tím, že fotografií nebo článkem nikdy nepřenesete skutečnou velikost námi provozovaných kolejišť, většina lidí očekává tak 5 × 3 metry, ale ono je to mnohem mnohem více... Internet však u mnoha lidí z dnešní mladé generace televizi úspěšně nahrazuje a až budou mít děti, musíme je umět oslovit. Měl bych tedy svou úvodní větu přeformulovat na: „Zatím není, ale za čas může být“.

S ohledem na dosavadní výsledky, jak vidíte dalši vývoj Vašich výdajů do inzerce v Skliku?

Plánujeme pravidelné aktualizace a případné rozšiřování profilu v rámci Sklik. Každé rozšíření profilu sebou může přinést i zvýšení využití, tj. kliků. Tomuto trendu se nebráníme a jsme připraveni rozpočet navyšovat.

Zhodnocení reklamní kampaně na Skliku vlastními slovy.

Přímé hodnocení je pro nás velmi obtížné vzhledem k několika paralelně běžícím akcím, nicméně Sklik jako součást marketingového mixu vnímáme jako užitečný nástroj k efektivní komunikaci k cílovým skupinám. Přitom hlavní roli hraje fakt, že neplatíme za tisíce zbytečných zobrazení každému, kdo si otevře konkrétní stránku, ale za akci, kterou vědomě provede uživatel a to je podle mého názoru výhoda oproti běžným bannerovým kampaním.

Matěj Horn