Klientská zónaENSeznam.cz

Cílená reklama

U cílené reklamy je obchodní sdělení zaměřeno na specifickou (cílovou) skupinu uživatelů. Ta může být definována na základě mnoha charakteristických rysů jako jsou pohlaví, věk, životní styl, zájmy a mnoho dalších.

Cílená reklama

Proč používat cílenou reklamu?

 • Relevantní publikum

  Vaše reklama se zobrazí ideální cílové skupině s relevantním zájmem o vaše služby či zboží. Zasáhnete tak nejširší oslovitelné publikum v tom správném čase.

 • Vyšší výkon

  S využitím behaviorálního cílení dosahují kampaně našich klientů lepších měřitelných výsledků. Díky tomu je vaše propagace daleko efektivnější.

 • Sezónnost nerozhoduje

  Vaše reklama se zobrazuje pouze těm, kteří svým chováním vykazují zájem o konkrétní zboží či službu. A to bez ohledu na roční období.

 • Priorita výdeje

  V rámci přímého nákupu ve výdeji vždy upřednostňujeme behaviorálně cílené kampaně před těmi necílenými.

Cílená reklama je nedílnou součástí marketingového mixu digitální reklamy. Svou charakteristikou jasně zapadá do strategie nákupu inzertních ploch a současně navazuje na velice úspěšný koncept STDC.

Cílená reklama

Kde umíme cílit a jak?

Přímý prodej

V přímém prodeji dokážeme napočítat a následně garantovat počet zobrazení vámi vybraného cílení v kombinaci s vybraným umístěním, formátem či regionálním cílením.

Regionální cílení

Vyberete lokalitu, ve které chcete oslovit potenciální zákazníky svou reklamou. Reklamu zobrazíme uživatelům z daného kraje či okresu.

Cílení na zařízení

Konkrétní typ zařízení (desktop, tablet, konkrétní typy mobilů, atd.) rozpoznáme díky identifikaci, kterou každé zařízení odesílá při vstupu na web. Z těchto identifikátorů umíme zjistit například i operační systém.

Cílení na věk

Vyhodnocení věkové kategorie probíhá na základě chování návštěvníka. Na deklarovaných datech našich panelistů probíhá strojové učení a následné rozšíření daného modelu na ostatní uživatele.

Cílení na pohlaví

Pro určení pohlaví využíváme deklarovaná data našich panelistů, která pomocí algoritmů strojového učení aplikujeme na ostatní uživatele. Mezi pravidla patří např. Poměr mezi „mužskými“ a „ženskými“ navštívenými stránkami.

Cílení na zájmy

Jako vstupní informace využíváme dostupné podněty a interakce našich uživatelů. Do práce s daty vstupují jak vyhledávací dotazy, tak konzumovaný obsah na našich oborových či zpravodajských webech.

Sklik

Sklik představuje komplexní reklamní systém, který umožňuje nákup reklamního prostoru v reálném čase na největším reklamním tržišti v ČR. Cílení v síti Sklik nabízí velké množství publik, která denně aktualizujeme.

Klíčová slova - vyhledávání

Textová reklama se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání na základě předem definovaných klíčových slov.

Klíčová slova - kontextové cílení v obsahové síti

Sklik automaticky vybírá nejvhodnější web (umístění) pro zobrazení reklamy na základě shody se sadou zadaných klíčových slov a obsahem (kontextem) webové stránky.

Cílení na témata

Sklik řadí weby obsahové sítě do tematických celků, na které můžete cílit reklamu. Funguje stejně jako kontextové cílení, liší se pouze ve způsobu zadávání reklamy:
Kontextové cílení – sami si definujete sadu klíčových slov.
Cílení na témata – vybíráte Sklikem předdefinované tématické okruhy.

Regionální cílení

Vyberete lokalitu, ve které chcete oslovit potenciální zákazníky svou reklamou. Reklamu zobrazíme uživatelům z daného kraje či okresu.

Cílení na zařízení

Konkrétní typ zařízení (desktop, tablet, konkrétní typy mobilů, atd.) rozpoznáme díky identifikaci, kterou každé zařízení odesílá při vstupu na web.

Cílení na pohlaví

Pro určení pohlaví využíváme deklarovaná data našich panelistů, která pomocí algoritmů strojového učení aplikujeme na ostatní uživatele. Mezi pravidla patří např. Poměr mezi „mužskými“ a „ženskými“ navštívenými stránkami.

Cílení na zájmy

Je obdobou behaviorálního cílení na oblasti zájmu u display reklamy. Jako vstupní informace využíváme dostupné podněty a interakce našich uživatelů. Do práce s daty vstupují jak vyhledávací dotazy, tak konzumovaný obsah na našich oborových či zpravodajských webech.

Cílení na zájem o koupi

Pro definici těchto zájmů využíváme zejména naše oborové služby, které svým charaktere reprezentují mnohé obory (Sauto, Sdovolená atd.). Jakmile uživatel například na Zboží.cz vyhledává pračku, je to pro nás signál, že jde o produkt, který je v hledáčku jeho potřeb, a přiřadíme jej do kategorie praček. Kompletní přehled Zájmů o koupi.

Retargeting

Nasazením retargetingového kódu Skliku na svůj web můžete opětovně rozpoznat předchozího návštěvníka vašich stránek a oslovit ho na službách Seznam.cz a partnerské síti.

RTB

Vytvoříme vám publika přesně na míru a budeme je oslovovat v reálném čase. RTB je podobně jako Sklik automatizovaná metoda nákupu bannerové či video reklamy. Díky širokým možnostem cílení představuje RTB silný nástroj pro plánování a realizaci online kampaní. Více o RTB na Seznam.cz.

Sociodemografie – pohlaví a věk

Pro určení věku a pohlaví našich uživatelů využíváme dvě různé metody. U přihlášených uživatelů využíváme zadaná data z jejich uživatelského profilu. Pro tyto uživatele umíme data využít na všech jeho zařízeních. U nepřihlášených uživatelů využíváme metody strojového učení, které na základě chování uživatele na našich stránkách tyto údaje s vysokou přesností odhadne.

Cílení na zájmy

Neodmyslitelnou součástí cílení v RTB je i bohatý inventář behaviorálních dat, která nám umožňují vybírat cílení na základě chování našich uživatelů. Jako vstupní informace využíváme dostupné podněty a interakce našich uživatelů. Do práce s daty vstupují jak vyhledávací dotazy, tak konzumovaný obsah na našich oborových či zpravodajských webech.

Kompletní přehled zájmů a jejich obsah.

Cílení na zájmy o koupi

Díky širokému záběru našich služeb, tématických webů, vyhledávání, porovnávače cen zbozi.cz a aplikací, pracujeme se širokou paletou vstupních dat a získáváme informace o konkrétních nákupních úmyslech vašich potenciálních klientů. Takto je dokážeme oslovovat a cílit na jejich konkrétní zájmy o koupi zboží a služeb.

Custom Segmenty

Díky našim kvalitním datům, která do RTB ekosystému dodáváme skrze Data Management Platformu (DMP) jsme schopni modelovat a vytvářet specifická publika uživatelů. Vámi vybraným publikům, kterých je více než 700, je následně zobrazována vaše reklama. Naše DMP denně obohacujeme o čerstvá data.

Kde jsou data dostupná

Naše data jsou primárně dostupná v nákupní platformě Adform. V případě využití jiných technologii vám můžeme nabídnout cílené privátní dealy, nebo export dat do vámi preferovaného DSP. Pro více informací či test publik kontaktujte rtb@firma.seznam.cz