Klientská zónaENSeznam.cz

Cílená reklama

U cílené reklamy je obchodní sdělení zaměřeno na specifickou (cílovou) skupinu zákazníků. Ta může být definována na základě různých charakteristických rysů jako pohlaví, věk, životní styl a mnoho dalších.

Cílená reklama

Proč používat cílenou reklamu?

 • Relevantní publikum

  Vaše reklama se zobrazí ideální cílové skupině s relevantním zájmem o vaše služby či zboží. Zasáhnete tak nejširší oslovitelné publikum v tom správném čase.

 • Vyšší výkon

  S využitím behaviorálního cílení dosahují kampaně našich klientů lepších měřitelných výsledků. Díky tomu je vaše propagace daleko efektivnější.

 • Sezónnost nerozhoduje

  Vaše reklama se zobrazuje pouze těm, kteří svým chováním vykazují zájem o konkrétní zboží či službu. A to bez ohledu na roční období.

 • Priorita výdeje

  V rámci přímého nákupu ve výdeji vždy upřednostňujeme behaviorálně cílené kampaně před těmi necílenými.

Cílená reklama je nedílnou součástí marketingového mixu digitální reklamy. Svou charakteristikou jasně zapadá do strategie nákupu inzertních ploch a současně navazuje na velice úspěšný koncept STDC.

Cílená reklama

Kde umíme cílit a jak?

Cílení v display garantované reklamě můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

Technické

Vzniká zejména na základě detekce parametrů zařízení při vstupu návštěvníka na web.

Regionální cílení

Vyberete lokalitu, ve které chcete oslovit potenciální zákazníky svou reklamou. Reklamu poté zobrazíme na základě rozsahu IP adres patřících do dané lokality.

Cílení na zařízení

Konkrétní typ rozpoznáme díky identifikaci, kterou každé zařízení odesílá při vstupu na web. Z těchto identifikátorů umíme zjistit například i typ prohlížeče, operační systém apod.

Cílení na operační systém

Rozpoznáme díky technologii detekce zařízení, kterou využívá reklamní systém při vstupu na web. Víme tak, zda se jedná o uživatele přistupujícího s OS Windows nebo IOS a další,.

Behaviorální cílení

Vzniká na základě chování návštěvníka na webových stránkách.

Cílení na věk

Vyhodnocení věkové kategorie probíhá na základě chování návštěvníka. Na deklarovaných datech našich panelistů probíhá strojové učení a následné rozšíření daného modelu na ostatní uživatele.

Cílení na pohlaví

Pro určení pohlaví využíváme deklarovaná data našich panelistů, která pomocí algoritmů strojového učení aplikujeme na ostatní uživatele. Mezi pravidla patří např. Poměr mezi „mužskými“ a „ženskými“ navštívenými stránkami.

Cílení na zájmy

Chování potenciálního zákazníka a následné přiřazení konkrétních oblastí zájmu vyhodnocujeme na základě navštívených URL adres a výsledků vyhledávání.


Kompletní přehled oblastí zájmu naleznete zde.


Více informací o personalizované reklamě najdete zde.

Cílení v síti Sklik nabízí veliké množství publik, která denně aktualizujeme

Klíčová slova

Textová reklama Skliku se zobrazuje na základě zadaných klíčových slov zadávaných ve vyhledávání. V obsahové síti se zobrazuje dle tématického zaměření všech klíčových slov v sestavě.

Cílení na umístění

Vyberete si cílové stránky pro zobrazení reklamy na základě souvislosti mezi svým sdělením a tematickou orientací stránky.

Kontextové cílení

Sklik automaticky vybírá nejvhodnější web pro zobrazení reklamy na základě shody se sadou klíčových slov, které zadáte, a obsahem (kontextem) webové stránky.

Cílení na témata

Sklik řadí weby obsahové sítě do tematických celků (témata), na které můžete cílit reklamu. Funguje stejně jako kontextové cílení, liší se pouze ve způsobu zadávání reklamy:
Kontextové cílení – sami si definujete sadu klíčových slov.
Cílení na témata – vybíráte Sklikem předdefinované skupiny webů.

Regionální cílení

Vyberete lokalitu, ve které chcete oslovit potenciální zákazníky svou reklamou. Sklik poté zobrazí reklamu na základě rozsahu IP adres patřících do dané lokality.

Cílení na zařízení

Konkrétní typ rozpoznáme díky identifikaci, kterou každé zařízení odesílá při vstupu na web. Z těchto identifikátorů umíme zjistit například i typ prohlížeče, operační systém apod.

Cílení na pohlaví

Pro určení pohlaví využíváme deklarovaná data našich panelistů, která pomocí algoritmů strojového učení aplikujeme na ostatní uživatele. Mezi pravidla patří např. Poměr mezi „mužskými“ a „ženskými“ navštívenými stránkami.

Cílení na zájem

Dlouhodobý zájem uživatele rozpoznáme díky navštíveným stránkám a vyhledávacím dotazům. Je obdobou behaviorálního cílení na oblasti zájmu u display reklamy.

Cílení na zájem o koupi

Pro definici těchto zájmů využíváme zejména naše oborové služby, které svým charakterem reprezentují různé obory (Sauto, Sdovolená atd.). Jakmile uživatel například na Zboží.cz vyhledává pračku, je to pro nás signál, že jde o produkt, který je v hledáčku jeho potřeb, a přiřadíme jej do kategorie praček.

Retargeting

Nasazením retargetingového kódu Skliku na svůj web můžete opětovně rozpoznat předchozího návštěvníka vašich stránek a oslovit ho na službách Seznam.cz a partnerské síti.


Kompletní přehled oblastí zájmu naleznete zde.


Více informací o personalizované reklamě najdete zde.

Vytvoříme vám publika přesně na míru a budeme je oslovovat v reálném čase

Aukce v reálném čase

RTB je automatizovaná metoda nákupu bannerové reklamy, jejíž součástí je množství sofistikovaných možností, jak zacílit na konkrétní publikum. Nákup a výdej reklamního sdělení probíhá prostřednictvím aukce v reálném čase, což zajišťuje maximální flexibilitu v plánování a realizaci kampaní. Více o RTB na Seznam.cz.

Sociodemografie – pohlaví a věk

Do RTB sdílíme námi modelovaná sociodemografická data, která získáváme z vlastních výzkumných panelů. Deklarovaná data následně využíváme jako vstupní informace pro machine learningové modely, díky kterým dokážeme s vysokou přesností naprofilovat až 80 % všech našich návštěvníků.

Chování uživatelů - zájmy

Neodmyslitelnou součástí cílení v RTB je i bohatý inventář behaviorálních dat, která nám umožňují vybírat cílení na základě chování našich uživatelů. Jako vstupní informace využíváme dostupné podněty a interakce našich uživatelů. Do práce s daty vstupují jak vyhledávací dotazy, tak konzumovaný obsah na našich oborových či zpravodajských webech./p>

Zájmy o koupi

Díky širokému záběru našich služeb, tematických webů, vyhledávání, zbožových porovnavačů a aplikací, pracujeme se širokou paletou vstupních dat a získáváme informace o konkrétních nákupních úmyslech vašich potenciálních klientů. Takto je dokážeme oslovovat a cílit na jejich konkrétní zájmy o koupi zboží a služeb.

Custom Segmenty

Díky našim kvalitním datům, která do RTB ekosystému dodáváme skrze Data Management Platformu (DMP) jsme schopni modelovat a vytvářet specifická publika uživatelů. Vámi vybraným publikům, kterých je více než 500, je následně zobrazována vaše reklama. Naše DMP denně obohacujeme o čerstvá data.

Rostoucí poptávka

Cílená reklama v RTB má neustále vzestupnou tendenci, což se dlouhodobě projevuje na poptávce po nových cílových segmentech. Rostoucí počet klientů, kteří pro cílení využívají naše data, je jasným důkazem o jejich kvalitě a současně podtrhují stávající trend v programatickém nákupu reklamy na internetu.


Zajímá Vás více informací o RTB? Napište nám na rtb@firma.seznam.cz


Více informací o personalizované reklamě najdete zde.